Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Spolupracuje se společností SGS na vytvoření zdokonaleného systému managementu kvality a získání certifikace podle požadavků IATF 16949:2016.

Mezinárodní pracovní skupina v automobilovém průmyslu (IATF), která pomáhá globálnímu automobilovému průmyslu produktovat kvalitní produkty, zveřejnila první vydání IATF 16949 v říjnu 2016. Vytvoření normy zdokonaleného systému managementu kvality (QMS) v automobilovém průmyslu IATF 16949:2016 nahrazuje starou normu ISO/TS 16949.

IATF 16949:2016 se zaměřuje na požadavky QMS na organizace zapojené do produkce, služeb nebo příslušenství v automobilovém průmyslu. Aktualizovaná mezinárodní norma zahrnuje komplexní a použitelné požadavky pro konkrétní zákazníky i nástroje pro automobilový průmysl. Z hlediska rámce, struktury a požadavků je tato norma slučitelná s ISO 9001:2015.

Korporátní auditní schéma

Organizace, které se adaptují na IATF 16949, by mohly s výhodou využít auditní program společnosti, který je povolen podle nové normy a který lze použít tam, kde lze dohromady auditovat více výrobních míst. Auditní program společnosti umoňuje, aby měl systém QMS centrální strukturu a řízení prostřednictvím pravidelných interních auditů na všech místech. Přechod na korporátní auditní systém společnosti zjednoduší proces dokumentace a auditu, umožní efektivnější provádění auditu a sníží náklady a dobu vynaloženou na audit každého místa v průběhu tříletého auditního cyklu.

Výhody certifikace IATF 16949

Certifikace IATF 16949 pomůže vaší organizaci zajistit:

  • Stálou kvalitu výrobků a služeb
  • Omezení odlišností a plýtvání v dodavatelském řetězci
  • Prevenci vad

Na základě zavedení IATF 16949:2016 prokážete, že vaše organizace splňuje nejvyšší normy kvality, efektivity a nákladové efektivity v automobilovém průmyslu a službách. Certifikace vám umožní neustálé zlepšování při zachování konkurenčního náskoku.

Jak vám může SGS pomoci?

Naše globální síť odborníků v managamentu kvality vás může provést procesem certifikace IATF 16949:2016 na základě školení, předběžných auditů a certifikačních auditů.

Nabízíme různá školení, abychom vám pomohli porozumět požadavkům IATF 16949: 2016, dodatku SL, myšlení vycházejícího z rizik a zmocňujícímu vedení.

Kontaktujte nás, abyste dozvěděli více o certifikaci IATF 16949:2016.