Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Při prodeji vašich vozidel nebo součástek na různých mezinárodních trzích musíte získat správná schválení podle zákonných požadavků cílových trhů.

Společnost SGS poskytuje homologační služby, aby vám tak usnadnila schvalovací proces a zajistila, že vaše produkty budou v plné shodě s odpovídajícími standardy a předpisy.

Naše služby automotive homologace zahrnují:

  • podporu při získávání schvalování pro součásti, systémy nebo vozidla v souladu s německým standardem StVZO, směrnicemi ES a pravidly EHK a dalšími mezinárodními zákony a homologačními automobilovými standardy, se specifickými odbornými znalostmi pro Turecko a Tchaj-wan, Čína,
  • akreditované služby homologačního testování,
  • poradenství pro stanovení technických a zákonných požadavků pro vaše cílové trhy a identifikování potřebných schválení,
  • podporu dokumentace výrobce a
  • poradenství pro certifikační a bezpečnostní otázky a e-mobilitu.

Jako technická služba certifikovaná podle normy ISO/IEC 17025 realizujeme váš schvalovací proces v různých evropských i neevropských schvalovacích orgánech. Vaším jménem vyhodnotíme vozidla, systémy a součásti a připravíme zprávy z testování, které potřebujete pro podání žádosti o schválení.

Společnost SGS je schopna používat více než 200 národních a mezinárodních testovacích postupů, včetně rámcových směrnic ES 2007/46/ES pro vozidla třídy M (osobní vozidla, autobusy), N (nákladní vozidla) a O (přívěsy), plus směrnice 2002/24/ES pro vozidla třídy L (motocykly a lehká tří- a
čtyřkolová vozidla).

Naši odborníci provádějí tyto testy pomocí naší celosvětové sítě laboratoří certifikovaných podle normy ISO/IEC 17025 a externích testovacích laboratoří. Pro testování může také být použita vaše vlastní laboratoř za předpokladu, že splňuje příslušné požadavky.

Kontaktujte společnost SGS a zjistěte, jak vám mohou naše homologační služby pomoci zajistit přístup k cílovým trhům.