Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Služby testování okolního prostředí u automobilových baterií od společnosti SGS včetně simulačních testů a testů spolehlivosti vám umožňují, abyste přesvědčili zákazníky o kvalitě a spolehlivosti vašeho produktu.

Spotřebitelé očekávají, že trakční baterie budou v náročných podmínkách automobilového prostředí fungovat spolehlivě - stejně jako jakákoli jiná elektrická jednotka. ISO 16750 stanovuje normu pro podmínky okolního prostředí a testy elektrického a elektronického vybavení silničních vozidel. Výrobci automobilů tyto základní požadavky upřesňují a vytvářejí tak vlastní specifikace.

Naši pracovníci v oblasti služeb automobilového testování jsou zkušení a jsou s těmito testy seznámeni. Jsme schopni provádět testování článků, modulů a sad až do 500 kg při namáhání vlivy okolního prostředí, tedy:

  • vibracemi,
  • mechanickými otřesy (až do 50 kg),
  • teplotou,
  • vlhkostí,
  • slanou mlhou,
  • prachem, pevnými a kapalnými vnikajícími částicemi,
  • proudem směsného plynu,
  • expozicí chemickým látkám,
  • proudem vody, ponořením do slané vody,
  • cykly tepelných rázů.

Testování charakteristik a výkonu se provádí jak v průběhu simulace okolního prostředí, tak po jejím skončení.

Věřte, že naše odbornost v oblasti automobilového testování vám zajistí testovací program upravený právě pro vás, který splní vaše požadavky. Pro více informací kontaktujte vaši místní kancelář SGS.