Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Homologační služby elektrických vozidel (EV) od společnosti SGS usnadňují proces získávání schválení pro elektrická vozidla v Evropě i v mezinárodním měřítku.

Můžeme poskytnout poradenství pro homologaci podle značky e/E a podporovat vás v průběhu evropského typového schvalovacího procesu malých sérií, čímž zajitíme, aby vaše elektrická vozidla byla zcela ve shodě s odpovídajícími standardy a předpisy.   

Naše služby typového homologačního schvalovacího procesu, které jsou renomované díky našim odborným znalostem homologace vozidel zajišťují shodu elektrických vozidel se standardy a zákonnými požadavky následujících orgánů:

  • Evropského společenství (ES),
  • Evropské hospodářská komise (EHK),
  • homologace podle značky e - legislativy týkající se členů Evropské unie (EU) a
  • homologace podle značky E - legislativy platné v Evropské unii a v Asii a Austrálii (Smlouva UNECE, 1958).

Kontaktujte společnost SGS a zjistěte, jak vám mohou naše služby homologace EV pomoci splnit požadavky na elektrická vozidla, systémy a součásti.