Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Společnost SGS vyvinula řadu služeb na pomoc se zjištěním a ochranou hodnoty ojetých vozidel při jejich návratu na konci jejich leasingových období a před jejich dodáním na trh s ojetými vozidly.

Je-li vozidlo vráceno s poškozením větším, než lze přijatelně očekávat (nadměrné ‘opotřebení užíváním’), jeho prodejní cena bude negativně ovlivněná. Naše kontroly ojetých vozidel dávají nezávislý a nesporný výpočet hodnoty každého vráceného vozidla, takže majitel si může od nájemce nárokovat náklady na opravu nebo rozdíl v tržní hodnotě.

Procedurami a obchodními pravidly, která byla s vámi dohodnutá, se řídíme od registrace poškození vozidla po chybějící dokumenty či náhradní klíče.

Mezi naše klienty patří hlavní výrobci automobilů, jejich přidružené společnosti pro finanční služby, společnosti pro řízení vozového parku, společnosti pro pronájem vozidel a hlavní aukční místa vozidel.

Jak vám mohou kontroly ojetých vozidel pomoci

Okamžité výhody z angažování společnosti SGS k provádění kontrol ojetých vozidel:

 • nezávislá kontrola třetí strany uskutečněná školenými profesionály,
 • standardizovaná kritéria a procedury kontroly ve všech zemích,
 • standardizované elektronické vykazování zpráv v místním jazyce a ve společném jazyce podle vaší volby,
 • flexibilní protokol vyrobený na zakázku sloužící ke sběru reklamací a rychlému remarketingu,
 • standardizovaný a nesporný výpočet nákladů a stanovení nadměrného opotřebení napříč zeměpisnými zónami,
 • snížení nepodstatných a administrativních nákladů spolu s lepší návratností,
 • otevřená, transparentní platforma poskytující online statistiky řízení přístupná vám a vašim zákazníkům a
 • elektronická výměna dat a optimální integrace do vašeho postupu prací a procesů.

Proces celkové kontroly a podávání zpráv

I když naše kontroly ojetých vozidel mohou být zcela upraveny podle potřeb zákazníka, obvykle zahrnují tři hlavní fáze.

Fáze 1: Kontrola
Speciálně školení inspektoři společnosti SGS zaregistrují všechny technické informace o vozidle včetně typu, modelu, řady, typu paliva, výbavy a příslušenství. Ověří přítomnost klíčků a dokumentace, stav pneumatik atd. Dále pak zaznamenají a vyfotografují všechna poškození.

Fáze 2: Výpočet
Data nasbíraná během kontroly jsou elektronicky odeslána do registrované aplikace společnosti SGS nazývané VIMS (Vehicle Inspection Management System, systém řízení kontroly vozidla). VIMS bere v úvahu všechny výsledky kontroly a poskytuje podrobnou analýzu nákladů každé závady na voze.

Fáze 3: Protokoly
Obvykle jsou vydány dva protokoly:

Zpráva o stavu vozidla, což je nezávislý protokol obsahující veškerá data vozidla nashromážděná a zaregistrovaná během kontroly. Kompletní protokol s cenovou kalkulací škod.

Odhadní zpráva je odvozená ze zprávy o stavu. Jsou zobrazeny všechny škody požadované klientem k vypsání. Tato zpráva je obvykle dodána prodejcům vozidla a neobsahuje jednotlivé nákladové kalkulace, zobrazena je pouze celková cena (vyžaduje-li se).

Existuje mnoho způsobů k prohlížení hotových protokolů:

 • adresa URL, která se odešle e-mailem,
 • online přístup na server společnosti SGS a
 • elektronický přenos do aplikace používající XML nebo jiné metody přenosu dat, podle potřeby.