Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Audity záruk prováděné společností SGS – zlepšují spokojenost zákazníků, snižují a řídí náklady na záruční opravy a identifikují nové obchodní příležitosti.

OEM výrobci se spoléhají na to, že dealerské sítě zavedou záruční programy a vyfakturují vykonanou práci. Problémy se zárukami vedou k nepříjemnostem, což zase může vést k nespokojenosti zákazníků se značkou. Aby k těmto problémům nedocházelo, dealerská síť musí být optimálně zapojená do kompletní tří až čtyřcestné výměny informací, součástek, služeb a fakturace. Dobře fungující záruční proces může proměnit uplatněnou záruku na obchodní příležitost.

Za tímto účelem naše audity záruk zkoumají komplexně servisní oblast dealera, kontroly oprav a efektivitu všech postupů v servisní oblasti. Můžeme přezkoumat a zjistit problémy se zárukami, včetně nadbytečného utrácení, v rámci auditního programu, který:

 • identifikuje obchodníky na základě OEM nebo hlavních klíčových indikátorů vypočtených společností SGS;
 • analyzuje uplatňované záruky, aby identifikoval, kde jsou potřeba audity podporované programem společnosti SGS nazvaným autoCARS; 
 • provádí audity zařízení, procesů, postupů a technických problémů přímo na místě;
 • analyzuje soulad uplatňovaných záruk se standardními pokyny pro opravy;
 • identifikuje a vysvětluje nesoulad nebo nedodržování pravidel;
 • zviditelní schválené odchylky od postupů;
 • přezkoumá postupy výkaznictví;
 • monitoruje zlepšení.

Díky přezkoumání výdajů lze zamezit nadměrným výdajům, zjednodušit postupy a zabránit poškození toho, jak zákazníci vnímají vaši značku. Díky tomu můžete zlepšit řízení fakturačních procesů dealerů, které souvisejí se zárukami, díky předběžnému schvalování před provedením platby nebo auditům a prověřování po zaplacení.

Naše služby pokrývají celou řadu kontrol záruk v automobilovém průmyslu:

 • záruční postupy, konzultace a školení;
 • podpora před schválením;
 • prověřování uplatněných záruk po provedení plateb;
 • konzultační přezkoumání záruk;
 • formalizované audity záruk.

Přínosy auditů záruk prováděné společností SGS

Nabízíme vám službu, která maximalizuje efektivitu auditů a přezkoumání záruk. Naši auditoři záruk a poradci pro auto záruky mají rozsáhlé technické znalosti automobilového průmyslu a OEM procesů a postupů. Díky našim odborným znalostem přesně přizpůsobíme každý prvek auditů záruk potřebám vaší organizace.

Naše audity poskytují alternativní metodu řízení výkonu dealerů a pomáhají vám najít správnou rovnováhu mezi audity, fungováním asistenčních linek pro předběžná schvalování a prověřováním uplatněných záruk.

Kontaktujte SGS ještě dnes a získejte více informací o auditech záruk.