Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Audity standardů v automobilovém průmyslu od SGS – zajistěte, aby vaši dealeři a poprodejní servisy dodržovali konkrétní standardy, které jste si stanovili pro svou organizaci.

Audity standardů, známé také jako audity integrity distribučních sítí, vycházejí například z dohody EU o blokových výjimkách z roku 2013, která umožňuje evropským výrobcům automobilů kontrolu nad distribučními systémy pro jejich automobily. V jiných oblastech platí místní normy a předpisy.

Naši auditoři pracují efektivně a mají hluboké znalosti distributorského sektoru automobilového průmyslu. Znají procesy vašich dealerů i specifické požadavky výrobců originálního vybavení (OEM), jako je software pro řízení prodejců, opravárenské nástroje a přístroje a diagnostické kontroly elektronických zařízení. Naše týmy auditorů provádějí audity u nových žadatelů o registraci, ale také dozorové audity se zaměřením na:

 • vizuální identitu (např. fakta o daných prostorách a jejich vnímání);
 • vybavení;
 • ceny a financování;
 • zkušební jízdy nebo demonstrace;
 • lidské zdroje a školení;
 • personální obsazení a úroveň školení v oblasti prodeje a poprodejního servisu;
 • chování a kvalitu provedené práce;
 • profesionalitu (např. prodejců, poprodejního servisu a podpory);
 • IT nástroje a počítačové systémy;
 • finanční stabilitu;
 • potenciál pracoviště a nemovitosti.

Před návštěvou vámi zvoleného pracoviště společně s vámi vytvoříme a odsouhlasíme kritéria auditu. Každé kritérium je posouzeno jednoduchým hodnocením „vyhovuje“ nebo „nevyhovuje“, alternativně můžeme vytvořit sofistikovanější hodnocení, které definuje menší a větší odchylky nebo odstupňované hodnocení (%).

Proč zvolit audity standardů od SGS?

Audit standardů od SGS využívá vyčíslitelné údaje, které jsou shromážděny a měřeny přímo na místě. Naše analýza dat zahrnuje celkové selhání a analýzu trendů a umožňuje vám srovnat vaši dealerskou síť s konkurencí. Díky tomu máte informace, které potřebujete pro udržování náskoku. Výsledky auditu také mohou sloužit jako evidence v právních kauzách po ukončení smlouvy.

Hlavní přínosy:

 • přístup do naší jedinečné celosvětové sítě;
 • stejné služby po celém světě umožňující porovnání s konkurencí;
 • řešení na míru pro uspokojení cílů vašeho projektu;
 • naše nejmodernější IT řešení poskytují přehledně prezentaci vaší značky v reálném čase, napříč regiony a geografickými lokalitami, striktně podle cílů vašich auditů.

Protože jsme akreditovaný certifikační orgán pro většinu norem ISO, naše audity standardů lze integrovat do auditů ISO 9001. Také mohou být rozšířeny o následné kontrolní návštěvy a začleněny do souhrnných zpráv pro individuální hodnocení a celková podniková hodnocení.

Kontaktujte SGS ještě dnes a zjistěte více o auditech standardů pro automobilový průmysl.