Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Audity prodejních pobídek poskytované společnosti SGS - umožňují výrobcům finálních výrobků (zkr. OEM) řídit a zmírňovat riziko přečerpání nákladů vyvolané plány prodejních pobídek.

Pravidla ovládající plány prodejních pobídek jsou často komplikovaná a potenciálně vzájemně se překrývající, což nechává prostor pro chyby nebo dokonce podvody. Audity pobídek vám pomohou identifikovat a předcházet každému úmyslnému či jinému zneužití slevových akcí a kontrolovat finanční toky mezi výrobcem finálních výrobků a prodejcem. Naše služby ohodnotí dopad slevových akcí a pomohou napravit jakékoliv neúčinné umístění pobídek.

Máme zkušený tým nezávislých auditorů automobilového průmyslu, který poskytuje kompletní službu auditu pokrývající každý aspekt pobídek. Zajišťujeme důkladné prozkoumání přečerpání nákladů během prodejních akcí a při zavádění slevových plánů, včetně:

 • identifikace prodejců, kteří mají být auditováni na základě statistického výkonu,
 • identifikace slevových iniciativ, které mají být auditovány v předem zadaném časovém intervalu,
 • plánování auditů,
 • na místě prováděných auditů prodejních smluv,
 • verifikace zavádění a shody se slevovými plány,
 • shromažďování a potvrzování správnosti důkazů,
 • identifikace nejednotností nebo neshod a zdroje problému,
 • identifikace schválených odchylek,
 • podávání zpráv,
 • vzájemného zápočtu pohledávek a
 • sledování zlepšení.

Zavedení programu auditu pobídek přináší okamžité úspory nákladů v důsledku jeho odstrašujícího účinku. Naše audity identifikují důkazy, že poskytnuté slevy jsou v souladu s vašimi obchodními plány a akcemi, nebo že prodejci konají nepřiměřeně, takže můžete jednat. Navíc získávají prodejci lepší srozumitelnost a kontrolu ohledně slevových plánů výrobce finálních výrobků.

Přínosy auditů prodejních pobídek poskytovaných společností SGS

Využijte naše odborné znalosti v automobilovém průmyslu, aby vám pomohly:

 • vidět strukturu umísťování pobídek,
 • přezkoumat celkové náklady pobídek a slev,
 • určit hodnotu reklamovaných pobídek, jež se ukázaly jako chybné a
 • zamezit zneužití pobídek jednotlivými prodejci.

Celkově bude mít vaše organizace prospěch ze zlepšené kontroly nákladů a z vyšší úrovně důvěry mezi vámi a vaší sítí.

Spojte se ještě dnes se SGS, abyste se dozvěděli více o auditech prodejních pobídek.