Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Audity na ochranu značky prováděné společností SGS chrání, udržují a budují značky prostřednictvím kontrol a souhrnných zpráv o tom, zda obchodníci dodržují stávající interní pravidla správné praxe během prodeje.

Naše audity umožňují přijetí potřebných kroků k ochraně jednoho z vašich nejhodnotnějších aktiv – vaší značky.

Síť prodejců utváří lidskou tvář značky. Musí být profesionální a ztělesňovat všechny principy vaší značky, aby umožňovali rozvoj vaší značky a vašeho podnikání. Můžeme nabídnout nejširší okruh nástrojů pro audit k zajištění výše uvedených principů. Patří sem například:

  • Standardní audity: Posouzení faktorů, které mají vliv na zákazníky, ať již přímo či nepřímo, a tím i na váš image; mimo jiné mohou zahrnovat vyhodnocení faktů, údajů, dispozic, klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI).
  • Mystery audity (kontroly plnění stanovených standardů): Objektivní přezkoumání chování a procesů prodejců, které mají vliv na zkušenosti zákazníků. Pomáhají zajistit, že se prodejci snaží respektovat a budovat značku v rámci svých každodenních aktivit.

Přínosy auditů na ochranu značky prováděné společností SGS

Naše audity na ochranu značky nabízejí nezávislé a nestranné audity prováděné největším světovým poskytovatelem těchto služeb, takže výsledkům auditu můžete s jistotou důvěřovat.

Hlavní přínosy:

  • přístup do naší jedinečné celosvětové sítě;
  • stejné služby po celém světě umožňující porovnání s konkurencí;
  • řešení na míru pro uspokojení cílů vašeho projektu;
  • možnost provedení auditů na ochranu značky u konkurenčních obchodníků pro účely srovnání; 
  • naše nejmodernější IT řešení poskytují přehledně prezentaci vaší značky v reálném čase, napříč regiony a geografickými lokalitami, striktně podle cílů vašich auditů.

Naše týmy auditorů mají bohaté zkušenosti s prováděním nezávislých auditů pro OEM výrobce v automobilovém průmyslu a díky tomu rozumí vašim činnostem a chápou, jaké informace potřebujete k zajištění plné ochrany vaší značky. Na základě vašich cílů naši odborníci a zkušení auditoři zajistí audity zaměřené na výsledky, které vám poskytnou informace potřebné k přijímání obchodních rozhodnutí.

Zlepšete své podnikaní díky auditům na ochranu značky od SGS. Kontaktujte místní pobočku pro více informací.