Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Naše služba dodavatelského rozvoje v automobilovém průmyslu – jedno z našich řešení dodavatelského řetězce automobilového průmyslu – je zárukou toho, že jsou splněny kvalitativní normy.

V případě zjištění nedostatků poskytujeme dodavateli školení, jehož cílem je zlepšit výkon a posílit svou pověst.

Sledujeme, zda jsou vaši dodavatelé ve shodě s průmyslovými normami a také zda plní vaše specifické požadavky. Proto můžeme provádět audity na základě uznávaných vnitrostátních a mezinárodních nařízení a také zajistit, že dodavatelé jednají v souladu s cíli, postupy a hodnotami vašeho podniku – nebo s jinými kritérii, která specifikujete. To přispívá k účinnosti vybízením k provozní důslednosti v průběhu celého dodavatelského řetězce.

Naši auditoři mají potřebné povědomí o komerčních záležitostech a příslušné znalosti v daném odvětví, a tudíž mohou vašim partnerům poskytnout důvěryhodné a také nezávislé rady. A díky naší celosvětové síti můžeme služby vašim dodavatelům poskytovat kdekoli na světě.

Už nyní se na nás obraťte a dozvíte se, jak naše služby v oblasti rozvoje dodavatelů mohou zvýšit kvalitativní standardy v celém hodnotovém řetězci.