Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Testování materiálového složení automobilů poskytované naší společností– včetně nárazových zkoušek Charpy and Izod – vám pomáhá vyhovět povinným bezpečnostním předpisům a dalším kritériím.

Testování automobilových materiálů je důležité, protože pomáhá zvýšit bezpečnost řidiče a spolucestujících i prokázat trvanlivost součástí a/nebo celého automobilu. Provádíme zkoušky pevnosti v tahu a zkoušky vysokého namáhání (např. nárazový test Charpy), abychom zajistili vyhovění příslušným oborovým normám. Tyto normy zahrnují normy vydané Deutsches Institut für Normung nebo Německým institutem pro standardizaci (např. DIN 53435 – zkoušení plastů ohybem, nárazem.

Díky našim mnohaletým zkušenostem v oboru automobilového testování a celosvětové dobré pověsti, která vychází z naší přesnosti, nezávislosti a krátkých lhůt zpracování, jsme vaším ideálním partnerem v v oblasti zkoušení složení materiálů.