Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Služby v oblasti certifikace Kalifornské rady vzdušných zdrojů (CARB) poskytované u nás v SGS pomáhají zajistit bezpečné hladiny emisí formaldehydu ve vašich výrobcích a dávají vám konkurenční výhodu na trzích ve Spojených státech.

Dovoz a vývoz spotřebních a průmyslových výrobků je komplexním problémem obchodu, přinejmenším kvůli požadavkům na shodu se zákonnými a normativními požadavky.

Tyto požadavky na bezpečnost, spotřebu energie, obsah chemických látek a zakázaných látek jsou závislé na konkrétních trzích, kde platí vnitrostátní a mezinárodní standardy.V SGS vám můžeme poskytnout nezbytné služby k zajištění shody vašich výrobků s podmínkami vyžadovanými na vámi vybraných trzích.

S využitím testování, ověřování, inspekcí a potvrzení zajistíme, že vaše výrobky dosáhnou shody a poskytneme vám potřebné ujištění pro to, abyste mohli obchodovat s jistotou.Naše specializovaná pracoviště a týmy specialistů pro pomoc v obchodování jsou dostupné po celém světě. Máme zkušenosti v oblasti předpisů a standardů týkajících se spotřebního a průmyslového zboží napříč všemi průmysly a sektory.