Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Sociální audity od SGS měří výkon vaší organizace v oblasti řady faktorů a pomáhají splnit očekávání zákazníků a spotřebitelů.

Podnikoví zákazníci a spotřebitelé stále více rozlišují mezi značkami a při nakupování se rozhodují na základě “etických” faktorů. Mezi ně patří přístup organizací v oblasti: sociální odpovědnosti společností (CSR), vyhovění a kodexu chování; etického obchodování; lidských práv; pracovněprávních předpisů včetně bezpečnosti a ochrany zdraví a odpovědných výrobních postupů. 

Pomocí naší sítě vysoce kvalifikovaných a zkušených odborníků může společnost SGS měřit váš výkon s ohledem na tyto faktory prostřednictvím řady sociálních auditů:

  • Sociální odpovědnost: ISO 26000 je vodítkem, nikoli auditovatelnou normou a popisuje osvědčené postupy sociální odpovědnosti, které umožňují organizaci měřit výkon s ohledem na udržitelný rozvoj, zdraví a blahobyt společnosti i vyhovění legislativě.
  • amfori BSCI: amfori BSCI je přední systém řízení dodavatelského řetězce, který podporuje společnosti v oblasti sociálního vyhovění a zlepšování v továrnách a na farmách v jejich globálních dodavatelských řetězcích.
  • Kodex chování: SGS poskytuje organizacím nezávislé a nestranné auditní služby kodexu chování, který lze přizpůsobit místní legislativě, mezinárodním normám nebo vlastním kodexům klienta.
  • Iniciativa etického obchodu (ETI): Základní kodex tripartity ETI, který představuje etické osvědčené postupy, byl přijat jejími členy a dalšími maloobchodníky a značkami.
  • Initiative for Compliance and Sustainability (ICS): Francouzská federace maloobchodníků (FCD) vytvořila program ICS, aby dodavatelům pomohla při vyhovění principům všeobecných lidských práv a místním pracovně právním předpisům.
  • Audit etického obchodu členů SEDEX (SMETA): SEDEX pomáhá organizacím řídit údaje o postupech v pracovně právní oblasti, oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, životního prostředí a podnikatelské etiky v jejich dodavatelském řetězci. Kromě zásad základního kodexu ETI, SMETA rovněž přezkoumává výkon v oblasti lidských práv, práv na půdu, odpovědných postupů při náboru, práva na práci migrujících pracovníků, systémů řízení a implementace, zadávání smluv subdodavatelům a práce z domova.
  • Světová odpovědná akreditovaná výroba (WRAP): WRAP je nezisková organizace, která prosazuje zákonnou, humánní a etickou výrobu po celém světě a uděluje příslušný certifikát.

Oborové kodexy

Oborové orgány stále více spolupracují na tvorbě kodexů chování, které se konkrétně zaměřují na známé problémy v příslušných odvětvích. ICTI Care je program pro odvětví hraček, zodpovědné obchodní aliance (RBA) pro elektronický průmysl a zodpovědné šperky Rady certifikace. SGS pracuje jen s některými takovými systémy.

Kontaktujte SGS, abyste zjistili, jak můžeme měřit váš výkon v oblasti řady faktorů sociálních auditů.