Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Když splníte požadavky normy systému managementu hospodaření s energií ISO 50001, zjistíte, že snadno zlepšíte energetický výkon, omezíte náklady, vyhovíte a dokonce překonáte očekávání zákazníků.

Účinné systémy managementu hospodaření s energií(EMS) pomohou vaší organizaci zavést procesy ke zlepšení energetického výkonu. Jejich zavedení by mělo vést ke snížení vašich nákladů na energie, emisí skleníkových plynů (GHG) a k dalším ekologickým dopadům. Norma ISO 50001 zavádí mezinárodní rámec pro dodávku, využití a spotřebu energie v průmyslových a obchodních organizacích a v institucích.

Zaveďte systém managementu hospodaření s energií, který vyhovuje normě ISO 50001 a prokažte, že vaše organizace přijala závazek neustále zlepšovat energetický výkon.

Naše společnost a její globální síť kvalifikovaných odborníků v oblasti energetického řízení vám může prostřednictvím školení, posouzení nedostatků a certifikačních auditů pomoci projít procesem certifikace podle ISO 50001.

Zajistěte si na základě nezávislého posouzení a auditů od SGS certifikaci podle ISO 50001, abyste se odlišili od konkurence a přijali závazek v oblasti energetické účinnosti.