Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Odlište se od vaší konkurence s certifikací ISO 9001:2015 prostřednictvím auditu podle mezinárodně uznávané normy systému managementu kvality (QMS) od společnosti SGS.

Přijetí a rozvoj Systém managementu kvality (QMS) je strategickým rozhodnutím, které organizacím umožňuje neustále zlepšovat jejich celkový výkon a zaměřit se na to, aby se zákazníkům poskytovaly produkty a služby stálé kvality.

Co je systém managementu kvality ISO 9001:2015?

Systém managementu kvality ISO 9001 (QMS) napomáhá cílům organizace prostřednictvím dokumentace procesů, postupů a odpovědností pro zajištění politik a cílů kvality. Na základě sedmi principů řízení kvality definuje norma ISO 9001:2015 způsob, jakým organizace funguje, aby splnila požadavky svých zákazníků a zúčastněných stran.

 • Orientace na zákazníka
 • Vedení
 • Zapojení lidí
 • Procesní přístup
 • Zlepšení
 • Rozhodování na základě důkazů
 • Řízení vztahů

Jaké jsou přínosy certifikace ISO 9001:2015?

Certifikace ISO 9001 pomáhá organizacím zajistit a zlepšovat výkon a prokázat vysokou úroveň kvality služeb při nabídkových řízeních. Po úspěšném auditu podle normy ISO 9001 následuje certifikace, která organizacím umožňuje:

 • Fungovat efektivněji
 • Plnit všechny zákony a předpisy
 • Dostat se na nové trhy
 • Identifikovat a řešit rizika

Proč si zvolit společnost SGS pro provedení certifikačního auditu podle ISO 9001?

Je o nás známo, že jsme globální jedničkou v certifikaci a spolupracujeme s klienty ze všech odvětví. Audit SGS podle normy ISO 9001:2015 pomůže vaší organizaci zajistit a zlepšovat výkon.

Kromě auditů ISO 9001 nabízíme také řadu doplňkových služeb:

 • Školicí kurzy ISO 9001
 • Rozdílová analýza ISO 9001 – pro posouzení připravenosti k certifikaci
 • Certifikace integrovaných systémů řízení - řešení auditů podle individuálních kritérií výkonu v oblasti kvality.

Vzhledem k naší globální přítomnosti máme za sebou řadu úspěšně dokončených rozsáhlých a složitých mezinárodních projektů. Naši odborníci mluví místním jazykem, rozumějí kultuře místního trhu a působí globálně jednotným, spolehlivým a efektivním způsobem.