Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Pomáháme organizacím zajistit, aby ony a jejich partneři měly na místě účinné a řiditelné procesy a systémy, jež budou ve shodě s požadavky zainteresovaných osob ohledně kvality, ochrany zdraví a bezpečnosti, řízení v oblasti životního prostředí, podnikové sociální odpovědnosti a dalších oblastí udržitelného rozvoje.

Služby společnosti SGS v oblasti udržitelnosti - pracujeme s vámi, abychom umožnili zodpovědnější, vyváženou a udržitelnou budoucnost.

Udržitelnost je jedno z nejžhavějších témat dneška. Vzhledem k masivnímu zpravodajství médií a obrovskému zájmu veřejnosti se hledání cest, jak podnikat zodpovědným způsobem, stává stále důležitejší.

Ale pro nás není udržitelnost nic nového.  Již desítky let jsme poskytovali udržitelná řešení a služby pro společnosti a organizace na celém světě.  V důsledku toho jsme vesprávné pozici, abychom vám pomohli být šetrnější k životnímu prostředí, mít pozitivní vliv na společnost a dosáhnout větší ekonomickou udržitelnost. Můžeme vám pomoci:

  • stát se odpovědnější vůči životnímu prostředí: nabízíme komplexní sortiment služeb v oblasti zkoušek, ověřování, certifikací, konzultací a školení. Například můžeme ověřovat vaše obchodování s emisními povolenkami. Můžeme vám poradit, jak využívat větrnou energii, zkoušet zeminu a vodu ohledně znečištění, kontrolovat kvalitu vzduchu, posuzovat hlukovou zátěž, modelovat rozložení podzemních vod a stanovit, zda je úroveň vibrací přijatelná.  Můžeme také provádět audit a certifikaci vašich systémů řízení v oblasti životního prostředí a školit vaše pracovníky, jak tyto systémy realizovat a podávat o nich zprávy
  • Zajištění udržitelných zařízení a výroby: nabízíme řadu služeb, včetně provozu a správy lokalit, návrhu ekologických procesů, environmentálního hodnocení vašich dodavatelů a komplexního souboru nástrojů pro řízení rizik ve vašich dodavatelských řetězcích
  • rozvíjet lepší pracovní nebo sociální prostředí: naše služby v oblasti auditů, reportingu a podpory vám mohou pomoci se vším od řízení dodavatelského řetězce  a sociální odpovědnosti až po školení

Jako přední světová společnost v oblasti zkoušek, inspekce, certifikace a ověřování vám nabízíme jedinečné zkušenosti, odborné znalosti a globální dosah. Ať je váš specifický zájem v oblasti udržitelnosti jakýkoliv, kontaktujte nás ještě dnes, abyste zjistili, jak vám náš komplexní sortiment služeb může pomoci.