Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Jak můžete zavést své vakcinační a biologické výrobky z výroby na trh rychle a bezpečně?

Po ukončení vývoje biologických a vakcinačních léčebných postupů je nejdůležitější dostat váš výrobek na trh rychle a bezpečně. To vyžaduje speciální odborné znalosti a kompletní řadu specializovaných služeb. Proto je nezbytné nalézt spolehlivého dodavatele se světovými špičkovými dovednostmi, zkušenostmi a zdroji, které potřebujete.

Kompletní balíček služeb poskytující podporu v oblasti vývoje biologického materiálu a vakcín

Společnost SGS se svými službami v oblasti přírodních věd rozumí jedinečným výzvám, kterým čelíte během vývoje a výroby vakcinačních a biologických výrobků. Nabízíme vám přes 35 let zkušeností organizace poskytující služby na základě souhrnných smluv a komplexní řadu integrovaných řešení v oblasti biologického materiálu a vakcín. Můžeme vám pomoci realizovat vaše vývojové programy léčiv od řešení na molekulární úrovni až po jejich zavedení na trh.

Naše řešení zahrnují:

  • založení výzkumných a vývojových center excelence pro biologický materiál a vakcíny;
  • individuální konzultace a balíčky na míru, které vám pomohou úspěšně dosáhnout vašich cílů v oblasti I-IV fáze klinických studií, výzkumu a vývoje, a analytické laboratorní testování;
  • rozsáhlé analytické laboratorní služby včetně předklinických a bioanalytických služeb, biofarmaceutického a farmaceutického testování a hodnocení, kontroly imunogenicity a jakosti;
  • specializované služby v oblasti klinického výzkumu od exploračních studií až po studie s pacienty a I-IV fáze klinických studií včetně správy dat, statistiky, farmakoviligance a poradenství v oblasti právních předpisů;
  • globální pohled místních služeb šitých na míru dodaných rozsáhlou sítí laboratoří provádějících klinický výzkum a laboratořemi registrovanými a kontrolovanými agenturou FDA (americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv);
  • analýzy prováděné podle zásad současných správných výrobních postupů (cGMP), správné laboratorní a klinické praxe (GLP, GCP) a norem ISO 17075 a ISO 9001;
  • pohotové zákaznické služby poskytující rychlé a spolehlivé studie proveditelnosti;
  • zkušené pracovníky a názorovou podporu nejlepších lékařů.

Obraťte se na nás ještě dnes a zjistěte, jak vám můžeme pomoci zavést vaše vakcinační a biologické výrobky z výroby na trh rychle a bezpečně.