Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Jak můžete získat nejnovější aktualizace vyplývající z procesu revize norem ISO 9001 a ISO 14001 a zajistit hladké přizpůsobení novým požadavkům?

Dvě klíčové, celosvětově uznávané normy v oblasti systémů řízení kvality a životního prostředí prošly nedávno významnou revizí. Normy systému řízení kvality ISO 9001:2008 a systému řízení životního prostředí ISO 14001:2004 byly aktualizovány a byla do nich zapracována řada změn.

Abyste porozuměli novým požadavkům, splnili je a zajistili hladký přechod z vaší stávající certifikace podle ISO 9001 a/nebo ISO 14001, potřebujete být informováni o nejnovějším vývoji.

Seznamte se se změnami a zjistěte, jak vám můžeme pomoci s přechodem na ISO 9001:2015 a na ISO 14001:2015

Nabízíme řadu řešení, abychom vám pomohli přejít z norem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 a vyhovět požadavkům z roku 2015.

Můžeme vám pomoci:

  • porozumět požadavkům normy ISO 9001:2015 a ISO 1400:2015 a myšlení vycházejícího z rizik prostřednictvím našeho jednodenního školicího kurzu schváleného IRCA;
  • provést hladký a transparentní přechod; naši odborníci mohou provést posouzení potřeb a poskytnout plán kroků, který vám pomůže vyhovět novým revizím.

Pro podrobnější informace o přechodu na ISO 9001:2015 nebo ISO 14001:2015 použijte níže uvedené odkazy nebo nás kontaktujte.