Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Jak můžete snížit a řídit rizika spojená s vašimi projekty v oblasti přírodních zdrojů?

V souvislosti s vašimi projekty v oblasti přírodních zdrojů se nezbytně setkáte s nutností snižování a řízení množství rizik. Proto potřebujete získat služby spolehlivého celosvětového dodavatele špičkových oborových dovedností, zkušeností a schopností poskytnout pomoc při snižování technických, environmentálních, ekonomických, sociálních, zdravotních a bezpečnostních rizik, se kterými se můžete případně setkat. Oblasti, ve kterých vám můžeme pomoci

Řiďte a snižujte svá projektová rizika.

Společnost SGS jako špičkový poskytovatel služeb v oblasti odborného řízení rizik v odvětví přírodních zdrojů nabízí bezkonkurenční zkušenosti, odborné znalosti a jednotnou celosvětovou síť. Nabízíme vám osvědčený přehled dosažených výsledků v oblasti řízení rizik v odvětvích zabývajících se nerostným bohatstvím, ropou, zemním plynem, ropnými písky, chemickými látkami, přírodními vědami a zemědělstvím.

Naše kompletní řada řešení vám může pomoci:

  • zacílit světové špičkové odborné znalosti a služby na každé hledisko vašeho projektu včetně průzkumu a rozvoje zdrojů, předběžných a běžných studií proveditelnosti, odpovídající technické péče a podpory napříč stavebnictvím, zadáváním zakázek, výrobou a obchodem;
  • rozeznat a adresovat rizika, která by mohla mít negativní vliv na celkový hospodářský výsledek vašeho podniku;
  • snížit a řídit všechna technická rizika spojená s vašimi projekty v oblasti přírodních zdrojů;
  • provádět audit, řešit problémy a stanovovat kritéria spojená s interními nebo mezinárodními normami;
  • řešit omezení a optimalizovat provoz podniku;
  • zajistit, aby byly vaše činnost a transakce ziskové, bezpečné a aby odpovídaly předpisům;
  • dosáhnout hlavních a operativních cílů.

Obraťte se na nás ještě dnes a zjistěte, jak vám můžeme pomoci snížit a řídit rizika spojená s vašim projektem.