Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Jak můžete řídit své dodavatele jako součást vašeho hodnotového řetězce a zajistit, aby splňovali vaše požadavky?

Vaše výrobky musí splňovat řadu přísných norem v oblasti jakosti a bezpečnosti. Zákazníci stále více vyžadují, aby váš výrobek pocházel ze sociálně environmentálně odpovědných zdrojů a aby byly vámi poskytované služby udržitelné. Proto jsou na celém světě zaváděny právní předpisy, které mají zajistit dodržování těchto přísných norem.

Vy, jako majitelé značky, jste zřejmě vynaložili veškeré úsilí, abyste tyto normy splnili a abyste stanovili a dodrželi vaše vlastní etické hodnoty a vizi společnosti. Stejně důležité však pro vás může být řídit své dodavatele a zajistit, aby i oni splňovali tyto zásadní požadavky.

Účinná řešení řízení dodavatele poskytované světovou špičkou

Společnost SGS, světový špičkový poskytovatel služeb v oblasti řízení dodavatelů, vám nabízí bezkonkurenční zkušenosti a rozsáhlé řídící dodavatelské programy pro širokou řadu klientů napříč všemi průmyslovými odvětvími. Naše celosvětová síť nám umožňuje poskytnout vám spolehlivé odborné znalosti, ať jsou vaši dodavatelé kdekoliv na světě.

Můžeme vám pomoci:

  • řídit riziko, chránit vaši značku a optimalizovat náklady:naše komplexní řada služeb vám poskytne kontroly, testování, školení, ověření a osvědčení zajišťující plnění nebo prokázání požadované úrovně výkonu v každé fázi vašeho dodavatelského řetězce;
  • vybrat správné dodavatele:můžeme vám pomoci nalézt dodavatele, kteří splňují vaše jedinečné potřeby a také požadavky právních předpisů na jakost, bezpečnost a etické hodnoty platné ve vašem odvětví; nabízíme vám nezávislé hodnocení a testování na základě auditů, kontrol, testování a pohovorů, které vám umožní stanovit kompetenci vašich dodavatelů;
  • řídit výkon vašich dodavatelů:nabízíme pravidelná hodnocení pro potřeby auditů a testování umožňující vašim dodavatelům možnost poskytnutí požadovaného a odpovídajícího výkonu při dodržení požadavků na jakost, bezpečnost, ochranu, životní prostředí a sociální záležitosti; nabízíme pravidelné podávání zpráv s výsledky společně s doporučeními ke zlepšení; můžeme vám také nabídnout další školení, konzultace a řízení programu v oblasti hodnocení a zlepšení;
  • zajistit, aby vaši dodavatelé dodržovali všechny právní předpisy:na základě našich aktualizovaných znalostí norem a předpisů požadovaných v rámci celého světa vám můžeme pomoci zajistit, aby vaši dodavatelé splňovali všechny své závazky.

Obraťte se na nás ještě dnes a poraďte se s námi, jak vám můžeme pomoci řídit vaše dodavatele jako součást vašeho hodnotového řetězce a zajistit, aby splňovali všechny požadavky na výkon.