Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Jak můžete chránit svou značku a vyhnout se stahování svého spotřebitelského zboží z trhu?

Před potenciálními zdravotními riziky způsobenými závadným zbožím chrání spotřebitele různé orgány na celém světě. Mezi tyto orgány v Evropě patří systém RAPEX - výstražný systém, který informuje o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru - a ve Spojených státech amerických pak Komise pro bezpečnost spotřebitelského zboží (CPSC).

Pokud tyto organizace nařídí stažení vašeho výrobku z trhu, nevěstí to pro vaši společnost nic dobrého. Kampaně spojené se stahováním výrobků jsou nákladné, ničí vaše dobré jméno a oslabují váš příští obrat z prodeje. Proto je v dnešní době nalezení spolehlivého partnera se světovými špičkovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a zdroji zajišťujícími bezpečnost vašich výrobků více než důležité.

Vyhněte stahování výrobků z trhu se špičkovými odbornými zkušenostmi společnosti SGS.

Jako světová špička v oblasti poskytování osvědčení, kontroly a ověřování vám nabízíme víceoborové znalosti komponentů, materiálů, výrobních postupů a bezpečnostních požadavků a pomůžeme vám vyhnout se stahování vašich výrobků z trhu.

Díky naší jedinečné celosvětové síti jsme schopni ověřit jakost a bezpečnost každé stránky vašeho dodavatelského řetězce na celém světě, a to od dodržování výrobních postupů vašich dodavatelů až po kontrolní testování výrobků před přepravou.

Můžeme vám pomoci:

  • Zajistit splnění všech platných právních předpisů a nařízení vztahujících se na vaše výrobky:naše služby v oblasti norem a právních předpisů vám pomohou potvrdit, že výroba vašich výrobků proběhla za přijatelných pracovních podmínek bez vykořisťování zaměstnanců. Pomůžeme vám také potvrdit skutečnost, že vaše výrobky nepředstavují vážné zdravotní nebo bezpečnostní riziko pro spotřebitele v zemích, kde chcete své výrobky prodávat.
  • Snížit riziko v nejranější fázi navrhování výrobku:naše služby v oblasti hodnocení rizik spojených s výrobkem vám umožní zajistit bezpečnost a jakost díky stanovení potenciálních rizik a nalezení řešení, která vám pomohou vyrábět kvalitnější výrobek.
  • Nechejte si otestovat svůj výrobek a zajistěte bezpečnost a jakost v každé fázi:naše služby v oblasti testování a poskytování osvědčení vám pomohou zavést rozhodující požadavky na konstrukci výrobku a dodržování právních předpisů od navržení výrobku až po konec jeho životního cyklu. Nabízíme vám služby akreditovaných laboratoří a hodnocení přímo u výrobce nebo kontroly výrobků s celosvětovou působností.
  • Vyhněte se nákladným stahováním výrobků z trhu:naše kontrola před přepravou vám umožní rozpoznat potenciální vady výrobků a nekonzistenci v jakosti šarže. Tyto služby poskytujeme na pracovišti před vstupem výrobku do výroby, během ní i po ní.
  • Staňte se udržitelnější společností:díky našim komplexním službám a konzultačnímu potenciálu vám pomůžeme splnit cíle sociální odpovědnosti, vyrábět výrobky s účinnějším ekodesignem přátelštější k životnímu prostředí a zavést správný postup při nakládání s jakýmikoliv zakázanými látkami ve vašich výrobcích.

Obraťte se na nás ještě dnes a zjistěte, jak vám můžeme pomoci chránit vaši značku a vyhnout se stahování vašich výrobků z trhu.