Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Jak můžete řídit rizika spojená s potravinovými patogeny?

Detekce, kontrola a eliminace patogenu E. Coli a jiných potravinových patogenů, například rodu Salmonella a Listeria, je nejdůležitějším bodem vašich programů v oblasti bezpečnosti potravin. Nakažení jedním z těchto patogenů může mít dlouhodobé škodlivé následky a mohou způsobit smrt.

Proto je nezbytné v průběhu každé fáze výroby, zpracování a distribuce sledovat jakoukoliv surovinu, jednotlivý výrobek nebo šarži, která je součástí potravinového nebo krmivového řetězce.

Řízení rizik napříč potravinovým řetězcem prostřednictvím vysoce účinných služeb v oblasti sledování a stahování výrobků z trhu poskytované celosvětovou špičkou

Společnost SGS vám jako světová jednička v poskytování služeb v oblasti sledovatelnosti a stahování výrobků z trhu pro potravinářský průmysl nabízí spolehlivé odborné znalosti, nejmodernější zdroje a celosvětovou síť laboratoří a odborníků. Na základě toho vám můžeme pomoci zajistit sledovatelnost na všech úrovních a místech po celém světě. Naše komplexní řada služeb vám umožní zavést silné systémy sledovatelnosti pomocí technologie, systémů správy databáze a postupů stahování výrobků z trhu.

Můžeme vám pomoci:

  • zvládat rizika, chránit vaši značku, udržovat důvěru spotřebitele a snižovat potenciální reklamace zavedením účinných systémů sledovatelnosti a stahování výrobků z trhu;
  • uplatňovat rozsáhlejší kontrolu v každé fázi výroby, zpracování a distribuce potravin;
  • zajistit účinný záznam a sdělování informací týkajících se dodávání, zpracování, přepravy a skladování vašich potravinářských výrobků napříč celým vaším dodavatelským řetězcem;
  • zavést přísný program testování za účelem hodnocení účinnosti postupů kontroly patogenů napříč vaším dodavatelským řetězcem pomocí služeb v oblasti odběru, přípravy a zpracování vzorků a mikrobiologického testování na patogenní bakterie a škodlivé organismy způsobující kažení potravin;
  • rychle reagovat na krizi a zajistit možnost sledování distribuovaných výrobků spotřebitelem díky účinného systému identifikace;
  • plnit požadavky nejdůležitějších standardů systémů řízení bezpečnosti potravin (FSMS), například ISO 22000 a FSSC 22000 zahrnujících základní požadavky standardů FSMS a pomoci zajistit bezpečné potravinářské dodavatelské řetězce;
  • plnit požadavky dalších standardů Globální iniciativy pro bezpečnost potravin (GFSI) a zajistit bezpečnost vašich potravin;
  • pochopit, jakým způsobem stanovuje norma ISO 22005:2007 principy a požadavky pro navrhování a zavádění systému sledovatelnosti potravin a krmiv. Můžete také zjistit jakým způsobem tato norma působí jako doplněk u organizací, které uplatňují normy ISO 22000 nebo FSSC 22000.

Obraťte se na nás ještě dnes a poraďte se s námi o možnostech našich služeb v oblasti rizik spojených s patogenem E. Coli a dalšími možnými zdroji nákazy.