Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

V nejistém světě je nezbytné plánovat dopředu kvůli událostem, které mohou ohrozit váš dodavatelský řetězec, kvalitu nebo bezpečnost vaší organizace, aktivity a projekty.

Řízení kontinuity obchodu je důležité pro jakýkoliv druh obchodu v zájmu zajištění kontinuity kvality, informační bezpečnosti a každodenního provozu vaší organizace.

Vaše informační bezpečnost je neustále ohrožena rizikem krádeže, vandalismu nebo lokálních událostí, jako je požár či výpadek dodávky proudu či jiných veřejných služeb. Společnost SGS nabízí celou řadu služeb, které pomáhají identifikovat potencionální dopady a poskytují rámec pro zachování činnosti. Udržení kvality je klíčem k maximalizaci hodnotového řetězce. Naše síť specialistů po celém světě nabízí komplexní řady auditů a inspekcí, které vám umožní maximalizovat kvalitu při přijímání strategických rozhodnutí.

Je zcela zásadní vytvořit plány kontinuity obchodu, které budou zahrnovat celou řadu scénářů. Naše síť specialistů s vámi bude spolupracovat při zajištění efektivních reakcí za účelem ochrany vašich standardů kvality, informací a obchodů prostřednictvím auditů, inspekcí a vyhodnocení. Nabízíme vám a vašim obchodním partnerům školení, které vám umožní implementovat světové osvědčené postupy, a poskytujeme tak jistotu, které můžete důvěřovat.

Vyhodnocení rizik ohrožujících kontinuitu vašeho podnikání vám umožní identifikovat všechny oblasti, které vyžadují zlepšení.    Naši experti pro řízení rizik mají zkušenosti ve všech sektorech a průmyslových odvětvích a mohou vám nabídnout veškerou podporu a inforrmace, které potřebujete pro minimalizaci závazků.   Získejte více informací.