Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Přezkoumání dohod a stavebních smluv vašeho projektu poskytované společností SGS posuzuje jejich slučitelnost se záměrem vašeho projektu, aby zlepšilo jeho úspěšnost. Zavolejte naše odborníky na projektové finance ještě dnes.

Naše zkušené týmy ohodnotí dodavatelské a stavební smlouvy vašeho projektu, aby byla zajištěna kvalita dodavatelů a smluvních partnerů a jejich technická a obchodní reputace. Také přezkoumáváme dohody o styčných bodech projektu (jako dohody o nákupu energie a smlouvy o odběru), aby bylo zajištěno, že váš projekt může mít přístup k základním dodávkám a může obchodovat se svou produkcí. Posuzujeme slučitelnost podmínek vašich smluv a dohod s plánem vašeho projektu, jeho záměry a technickými požadavky, jež jsou zahrnuty do finančního modelu.

Naše přezkoumání projektových dohod a stavebních smluv zahrnuje:

  • hodnocení smlouvy a přezkoumání obchodních podmínek pro dodávky a výstavbu (včetně období odpovědnosti za vady a likvidace škod),
  • podporu při výběru dodavatelů a subdodavatelů včetně přezkoumání jejich kvalifikace a činností při uvádění do provozu,
  • přezkoumání zkušeností a technických schopností navrhovaných dodavatelů EPC (inženýringu, zásobování a výstavby) nebo EPCM (inženýringu, zásobování a řízení výstavby) a zajištění, aby nedošlo k žádnému střetu zájmů s hlavními dodavateli projektu a
  • přezkoumání technických a obchodních podmínek dohod o styčných bodech projektu (dohody o nákupu energie a smlouvy o odběru), pro posouzení jejich slučitelnosti s technickými předpoklady projektu.

Identifikujeme jakákoliv projektová rizika a doporučujeme opatření k jejich zmírnění a k možným zlepšením. Také kontrolujeme spolehlivost navrženého zařízení a materiálů, jež by mohly vést k riziku nepředvídaných nákladů a zdržení.

Naši projektoví specialisté skombinovali technické a finanční zkušenosti získané napříč rozmanitými globálními průmyslovými obory. S prokazatelnými úspěšnými výkony v přezkoumávání velkých investic podle struktury financování poskytujeme vašemu projektu neocenitelnou podporu. Naše vyšetřování vám poskytuje kritickou základnu pro posudky úvěrové komise a pro jednání o dokumentaci. A jsme schopni reagovat na vaše potřeby a sledovat technické problémy během procesu posuzování až do finanční uzávěrky a po ní.

Jako spolehlivý zdroj nejnovějších průmyslových informací jsme vaší první volbou pro přezkoumání dohod a dodavatelských a stavebních smluv vašeho projektu. Zavolejte našemu zkušenému týmu projektových financí ještě dnes, aby zahájil přezkoumání.