Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Práce na velkých projektech představuje složitá rizika a výzvy.

Bez ohledu na to, zda má váš projekt za úkol výstavbu infrastruktury, organizování dodavatelského řetězce nebo se jedná o tovární projekt, budete potřebovat důkladné procesy řízení rizik pro posuzování a snižování rizik a potenciálního narušení provozu. Ve společnosti SGS mají naše odborné týmy řízení rizik globální zkušenost s prací na velkých projektech a pomohou vám identifikovat a kvantifikovat rizika a definovat strategie optimalizace výsledků projektu.

Naše týmy SGS mají zkušenosti s velkými projekty a hodnocením finančních rizik a pomohou vám v následujících oblastech:

  • Plánování a koordinace velkých projektů
  • Minimalizace dopadů potenciálních hrozeb a identifikace příležitostí pro zlepšení a snížení nákladů.
  • Zaměření komunikačního úsilí na zajištění sdílení informací v rámci celého týmu.
  • Vyjasněné vlastnictví účinků rizik
  • Získání informací pro stanovení priorit rizik 
  • Implementace reakcí na rizika a přidání hodnoty, zabránění výskytu hrozeb nebo minimalizace negativních dopadů.

Jsme dobře známí díky našim globálním zkušenostem a řízení finančních rizik v celé řadě průmyslových oborů. Naši odborníci vám pomohou zaměřit se na správnou strategickou finanční architekturu vašeho projektu, která umožní budoucí volby při strategickém vyjednávání.

Zlepšení obchodních postupů pro RM

Naši specialisté na řízení rizik mají bohaté zkušenosti z práce na velkých projektech a řízení finančních rizik. Nabízíme nezávislé odborné poradenství od fáze projektu, přes studii proveditelnosti až po vlastní realizaci.

Naši odborníci pro řízení rizikmají bohaté zkušenosti z práce na velkých projektech a v oblasti financování řízení rizik.     Nabízíme nezávislé odborné poradenství od fáze projektu, přes studii proveditelnosti až po vlastní realizaci.