Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Naše specializované týmy pro řízení rizik a laboratoře působí po celém světě a pokrývají širokou škálu odvětví. Identifikujeme a kvantifikujeme specifická rizika a rozhodujeme o tom, jak je v budoucnu řídit a snižovat.

Řízení rizik poskytované společností SGS - pomáhá  identifikovat a řídit rizika vašich projektů, provozů a činností každodenního podnikání.

Bez ohledu na to, ve kterém odvětví působíte, potřebujete zajistit bezpečné provedení  a údržbu vašich projektů, provozů a podnikatelských činností včetně obchodu.

Jako vedoucí světový poskytovatel služeb v oblasti řízení rizik vám můžeme pomoci  minimalizovat vaše rizika. Naši projektoví specialisté a techničtí odborníci vám nabízejí pomoc v každé fázi pro jakoukoliv oblast, kdekoliv na světě.

Nabízíme vám přes 50 let zkušeností s řízením rizik získaných ve všech odvětvích a poskytujeme řešení pro všechny oblasti ekonomiky od zemědělství po vědy o živých organizmech, od báňského průmyslu po finance. Náš komplexní sortiment služeb v oblasti řízení rizik je plně ve shodě s mezinárodními normami pro řízení rizik a zahrnuje:

 • plánování řízení rizik,
 • identifikaci rizik,
 • kvantitativní a kvalitativní analýzy rizik,
 • zacházení s riziky,
 • řízení zbytkových rizik,
 • výzkum, průzkumy, tržní studie, studie proveditelnosti a hodnocení povinné péče, jež poskytuje nezávislá třetí strana,
 • sledování zásad Equator Principles
 • sledování a řízení projektu,
 • průzkumy kvality, množství výrobků a nákladu,
 • správu zajištění a
 • řízení obchodního rizika.

Můžeme vám pomoci:

 • identifikovat a řídit překročení nákladů, zdržení, ztráty výnosů, zdravotní a bezpečnostní nehody, nedodržení kvality, nedodržení předpisů, smluvní rozpory, poškození dobré pověsti a nespokojenost zainteresovaných osob v každé fázi vašich projektů, činností a podnikatelských aktivit,
 • dosáhnout svých cílů v parametrech kvality, bezpečnosti, nákladů, časového plánování a výkonu,
 • zlepšit odhady nákladů řízením realistických a přiměřených rozpočtových rezerv,
 • dosáhnout identifikovatelné milníky časového plánu a klíčové indikátory výkonu včetně cílů v oblasti zaměstnání, zdraví, bezpečnosti a životního prostředí,
 • zaručit větší jistotu finančních a realizačních výsledků,
 • zajistit, aby byly vaše transakce bezpečné a
 • zajistit, abyste podnikli všechny kroky k dosažení shody s pravidly, předpisy a osvědčenými postupy v oboru.

Spojte se s námi ještě dnes, abyste zjistili, jak naše služby pro řízení rizik mohou identifikovat a řídit širokou řadu rizik vašich projektů, činností a podnikatelských aktivit.