Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Přínos vstupního auditu od SGS - služby oceňování, profilování a plánování auditů s cílem zkrátit dobu proclení a zvýšit příjmy z výběru cel.

Náš vstupní audit umožňuje celním pracovníkům ověřit přesnost dovozních prohlášení, jakmile bylo zboží procleno a dopraveno k dovozci. Umožňuje vám na místě přezkoumat účetní knihy, záznamy a obchodní systémy dovozce a umožňuje vám přístup k podrobnějším informacím a zkvalitňuje celní hodnocení.

Provedení dohody WTO o stanovení celní hodnoty (ACV) v průmyslových zemích ukázalo, že ji nejlépe doplňuje vstupní audit. Zkušenosti ukázaly, že audity související s ACV mohou vést k výraznému zvýšení tržeb, protože mnoho prvků z hodnoty transakce (jako jsou licenční poplatky a vztahy) lze odhalit v průběhu vstupního auditu.

Zpracování vstupního auditu u SGS vám navíc přinese další výhodu plynoucí z našíich odborných znalostí v oblasti řízení rizik při výběru cílů. Specializujeme se na profilování a plánování auditů, abychom stanovili priority týkající se auditů záznamů dovozce. Svěření této činnosti společnosti SGS také nahradí veškeré dočasné nedostatky v oblasti celního školení a dovedností pro audit.    

Naši obchodní specialisté v SGS mají vysokou odbornost v oblasti oceňování, která je potřebná pro stanovení toho, zda poplatky a další prvky transakce podléhají clu. Přítomnost této odbornosti zajišťuje kvalitu a integritu auditu.

Naši obchodní specialisté v SGS mohou pomoci v oblasti:

  • outsourcing vstupních auditů (programy navržené tak, aby splňovaly požadavky celní správy, včetně sestavení vlastního týmu pro hodnocení a školení celních pracovníků v oblasti hodnocení ocenění);
  • školení před implementací - intenzivní školení pracovníků v oblasti oceňování a podpora implementace systému vstupního auditu;
  • zaměřování informací - můžeme zpřístupnit naši SGS databázi řízení rizik, abychom celní správě pomohli v hodnocení rizik a plánování auditů s cílem stanovit priority auditů záznamů dovozce.

Kontaktujte nás pro více informací o službách vstupních auditů a o tom, jak vám můžeme pomoci zkrátit dobu proclení a zvýšit příjmy z výběru cel.