Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Služba E-posuzovatel od společnosti SGS – stanovení celní hodnoty, které vám pomohou odhalit podhodnocené faktury a současně urychlit obchodování.

Podhodnocená prohlášení zpomalují obchodování a mohou poškodit vaše výsledky. Abyste zajistili rychlost a efektivitu vašich celních operací, musíte mít celý proces pod detailní kontrolou. E - posuzovatel od společnosti SGS je dynamický automatizovaný systém vycházející z nového integrovaného modelu oceňování, který v reálném čase analyzuje všechny dovozní zásilky, upozorňuje na podezřelá prohlášení a zvyšuje tak kontrolu a urychluje obchodování.

Proč si vybrat službu E- posuzovatel od společnosti SGS?

Aby vám E - posuzovatel pomohl zvýšit kontrolu nad vašimi celními operacemi, provádí následující činnosti:

  • kontroluje každou příchozí zásilku a porovnává ji s dříve ověřenými záznamy;
  • identifikuje zásilky, u kterých existuje vysoká pravděpodobnost podvodu, váš tým celních pracovníků může tak efektivněji zaměřit své úsilí;
  • poskytuje řešení vytvořené na míru vašim potřebám, které odpovídá vašim pracovním postupům a preferencím;
  • splňuje všechny požadavky oceňování WTO a dohod na usnadnění obchodu.

Spolehlivé služby celního oceňování od předního světového poskytovatele

Jako přední organizace v oblasti certifikace, verifikace, inspekce a testování poskytujeme hluboké znalosti o všech aspektech celních operací po celém světě. Naše světová odbornost a zkušenosti nás kvalifikují jako vhodného partnera, který bude poskytovat plnou podporu vašemu týmu celních pracovníků. Na základě analýzy zpětné vazby a manažerských informací ze systému zajišťujeme maximální efektivnost při nárůstu vašich celních operací.

Služba E-posuzovatel společnosti SGS nabízí:

  • dohled nad velkým počtem cen;
  • pravidelnou aktualizaci;
  • automatickou kontrolu;
  • varovná upozornění;
  • manažerské informace na vyžádání;

podrobné školení.

Vaše zaměstnance vyškolíme tak, aby byli schopni rychle a efektivně používat systém E-posuzovatel a měli nezbytné dovednosti, které posílí odbornost vašeho týmu celních pracovníků. Zajistíme, aby všude, kde je to možné, mohl vše provádět váš tým a současně poskytujeme výhody dalšího školení a kvalifikovanějších pracovních míst.

Obraťte se na nás již dnes, abyste se dozvěděli, jak vám náš systém E-posuzovatel může pomoci získat větší kontrolu nad celními postupy.