Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Technická verifikace pro Indonésii od společnosti SGS - umožňuje vám vyvážet výrobky a zboží do Indonésie.

Indonéské ministerstvo obchodu nařídilo, aby byl široký okruh zboží podroben inspekci před exportem do země, aby se tak prokázala shoda s různými národními předpisy. Pro splnění požadavků indonéského trhu naše služby technické verifikace přesně určují způsobilost zboží, které se má dovážet do Indonésie, stejně jako množství, tarifní zařazení a specifikace ministerstva obchodu.

Vydání zprávy SGS pod názvem Laporan Surveyor nebo Inspekční zpráva usnadňuje mezinárodní obchod, snižuje riziko zdržení při proclení a snižuje potenciální ztráty způsobené dovozem nevyhovujícího zboží.

Předpisy a cíle se se liší pro každý typ zboží. Položky, jichž se to v současnosti týká:

 • keramika,
 • barevné kopírovací stroje,
 • digitální média,
 • elektronika,
 • ploché sklo,
 • potraviny a nápoje,
 • obuv,
 • bylinná léčiva,
 • zahradnické výrobky,
 • nitrocelulóza,
 • jiný než nebezpečný odpad,
 • zboží prekurzorů (pro omamné látky),
 • rýže,
 • sůl,
 • ocel,
 • cukr,
 • textil a textilní výrobky,
 • hračky,
 • pneumatiky a
 • použité vybavení investičních celků.

V SGS máme desítky let zkušeností s řízením programů technické verifikace a předexpediční kontroly po celém světě. Nabízíme vývozcům účinná a komplexní řešení pro zajištění, že zásilky vyhoví indonéským požadavkům.

Kontaktujte nás ještě dnes a získejte více informací.