Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Zajistěte si vyhovění v oblasti elektronické správy odpadu s Renovo™ společnosti SGS – programem autorizovaným vládou pro řízení, správu a likvidaci elektrického a elektronického odpadu a pneumatik v Pobřeží slonoviny.

Každý rok dochází k likvidaci mnoha tun elektronického odpadu po celém světě a narůstající objem a složitost takových materiálů představuje vážná rizika pro zdravé životní prostředí. Abychom vám pomohli vypořádat se s problémem elektronického odpadu, vytvořili jsme SGS Renovo Pobřeží slonoviny, řešení na klíč, které sami financujeme, na podporu a financování systému správy elektronického odpadu na národní úrovni.

Vláda nás vybrala, abychom v zastoupení Pobřeží slonoviny vybírali zálohy ekologického poplatku pro veškeré elektrické vybavení (EEE) a pneumatiky uvedené v Décret 2017-217. Máme také oprávnění provádět fyzickou inspekci a verifikaci v zemi vývozu elektrického vybavení a pneumatik deklarovaných jako použité.

Proč si zvolit program SGS Renovo Pobřeží slonoviny?

Naše řešení správy elektronického odpadu, které sestává ze tří modulů, vám nabízí:

  • Fyzické inspekce: prováděné v zemi původu pro zajištění, že elektrické vybavení EEE deklarované jako použité není elektronickým odpadem a že žádný elektronický odpad nevstoupí do cílové země bez souhlasu dané země (v souladu s Basilejskou úmluvou)
  • Verifikace dokumentů: prováděná v zemi původu u deklarovaných položek odpadu podle Basilejské úmluvy o přeshraničních zásilkách
  • Výběr ekologického poplatku: na veškerý dovážený materiál EEE a pneumatiky podléhající zákonu Décret 2017-217 a převod finančních prostředků vládě cílové země, aby se zajistilo, že existuje tok příjmů na financování recyklačního provozu
  • Pomoc s rozvojem infrastruktury správy elektronického odpadu: v cílové zemi, což sníží rizika pro zdravé životní prostředí a vytvoří přímá a nepřímá pracovní místa

SGS Renovo pomůže zajistit, že použité EEE a pneumatiky dovážené do Pobřeží slonoviny nejsou odpadem. Veškeré EEE a pneumatiky vyvážené do Pobřeží slonoviny budou muset být registrovány na vývozním portálu SGS.

To vývozcům umožní:

  • Vytvořit ekologický elektronický formulář prohlášení: uvádějící veškeré zboží dodávané v konkrétní zásilce
  • Vyhovět nařízení vlády: s ohledem na platbu ekologického poplatku

Na platformě SGS Exporter Portal platform můžete zaregistrovat produkty, zaplatit ekologický poplatek a získat potvrzení o certifikátech

Program SGS Renovo – autorizovaný vládou Pobřeží slonoviny

Jako světová jednička v oblastech inspekce, verifikace, testování a certifikace nabízíme zdroje, zkušenosti a infrastrukturu pro provádění úkolů nezbytných pro účinnou správu odpadu.

Implementace SGS Pobřeží slonoviny zdůrazňuje závazek vůči vládě Pobřeží slonoviny:

  • Vypořádat se s problémem přeshraničního pohybu odpadního elektrického a elektronického zařízení (WEEE)
  • Snížit rizika spojená s produkty na konci životnosti(EoL), které mají negativní dopad na půdu, podzemní vodu a potravinový řetězec
  • Přispět ke globálnímu úsilí k omezení negativních vlivů elektronického odpadu v souladu s mezinárodními závazky Pobřeží slonoviny v oblasti ochrany životního prostředí v průběhu COP21

Vláda Pobřeží slonoviny působí prostřednictvím Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD). Zajistí potvrzení celního úřadu Pobřeží slonoviny o platbě ekologického poplatku za všechny produkty podléhající programu SGS Renovo. To bude provedeno před uvolněním produktů z celní kontroly.

Kontaktujte nás ještě dnes a získejte více informací o našem řešení správy elektronického odpadu SGS Renovo Pobřeží slonoviny.