Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Zajistěte si vyhovění v oblasti elektronické správy odpadu s Renovo™ společnosti SGS – programem autorizovaným vládou pro řízení, správu a likvidaci elektrického a elektronického odpadu a pneumatik v Ghaně.

Každý rok jsou po celém světě likvidovány tuny elektronického odpadu a stále se zvyšující objem a složitost elektronického odpadového materiálu spojeného s moderním hospodářstvím představuje vážná rizika pro zdravé životní prostředí.

Abychom vám pomohli vypořádat se s problémem elektronického odpadu, vytvořili jsme SGS Renovo Ghana, řešení na klíč, které sami financujeme, na podporu a financování systému správy elektronického odpadu na národní úrovni.

Vláda nás jmenovala, abychom v zastoupení Ghanské republiky vybírali zálohy ekologického poplatku pro veškeré elektrické vybavení (EEE) a pneumatiky uvedené v zákoně 917. Máme také oprávnění provádět fyzickou inspekci a verifikaci v zemi vývozu elektrického vybavení a pneumatik deklarovaných jako použité.

Proč si zvolit program SGS Renovo Ghana?

Naše řešení správy elektronického odpadu, které sestává ze tří modulů, vám nabízí:

  • Fyzické inspekce: v zemi původu pro zajištění, že elektrické vybavení EEE deklarované jako použité není elektronickým odpadem a že elektronický odpad nevstoupí do cílové země bez souhlasu dané země (v souladu s Basilejskou úmluvou)
  • Výběr ekologického poplatku: na veškerý dovážený materiál EEE a pneumatiky podléhající zákonu 917 a převod finančních prostředků vládě cílové země, aby se zajistilo, že existuje tok příjmů na financování recyklačního provozu
  • Pomoc s rozvojem infrastruktury správy elektronického odpadu: v cílové zemi, což sníží rizika pro zdravé životní prostředí a vytvoří přímá a nepřímá pracovní místa

SGS Renovo pomůže zajistit, že použité EEE a pneumatiky dovážené do Ghany nejsou odpadem. Veškeré EEE a pneumatiky vyvážené do Ghany a uvedené v zákoně 917 budou muset být registrovány na vývozním portálu SGS.

To vývozcům umožní:

  • Vytvořit elektronický formuláře ekologického prohlášení: uvádějící veškeré zboží dodávané v konkrétní zásilce
  • Vyhovět nařízení vlády: s ohledem na platbu ekologického poplatku

Na platformě SGS Exporter Portal platform můžete zaregistrovat produkty, zaplatit ekologický poplatek a získat potvrzení o certifikátech

Program SGS Renovo – autorizovaný vládou Ghany

Jako světová jednička v oblastech inspekce, verifikace, testování a certifikace nabízíme zdroje, zkušenosti a infrastrukturu pro provádění úkolů nezbytných pro účinnou správu odpadu.

Implementace SGS Renovo zdůrazňuje závazek vůči vládě Ghany:

  • Vypořádat se s problémem přeshraničního pohybu odpadního elektrického a elektronického zařízení (WEEE)
  • Snížit rizika spojená s produkty na konci životnosti(EoL), které mají negativní dopad na půdu, podzemní vodu a potravinový řetězec
  • Přispět ke globálnímu úsilí k omezení negativních vlivů elektronického odpadu v souladu s ghanskými mezinárodními závazky ochrany životního prostředí v průběhu COP21

Vláda Ghany působí prostřednictvím Ministerstva životního prostředí, vědy, technologie a inovací(MESTI) a Agentury ochrany životního prostředí (EPA). Zajistí potvrzení ghanského celního úřadu o platbě ekologického poplatku za všechny produkty podléhající programu SGS Renovo. To bude provedeno před uvolněním produktů z celní kontroly.

Kontaktujte nás ještě dnes a získejte více informací o našem řešení správy elektronického odpadu SGS Renovo Ghana.