Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Telekomunikační řešení SGS LAYER4 - podporují prosazení telekomunikační regulace.

Vlády po celém světě si uvědomují, že řízení odvětví telekomunikací je stále složitější a často postrádá prosazení regulace. To může vést k finančním ztrátám nejen v důsledku výpadku příjmů, ale také kvůli neregulovaným sítím, které odrazují od investování a působí jako překážka pro socioekonomické činnosti.

SGS LAYER4 narušuje tuto praxi, jelikož přináší transparentnost, která je zásadní pro získání přehledu o prostředí telekomunikačních služeb. Naše společnost může zavést a provozovat plně řízená komplexní řešení bez zatížení kapitálovými investicemi.

Naše klíčová řešení zajišťují analýzu a hodnocení:

  • prohlášení provozovatele o objemech a příjmech - pro účely daní a telekomunikačních poplatků;
  • podvodů - pro odstranění neoprávněných provozovatelů;
  • mobilních peněžních operací - pro sledování převodů peněz;
  • kvality služby - pro zajištění správné komunikace mezi účastníky;
  • kvality a shody zařízení - pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti koncových uživatelů;
  • systémů účtování ceny - pro zamezení předražování služeb.

VYTVOŘIT - PROVOZOVAT - PŘEDAT (BOT)

Zavedení SGS LAYER4 lze provést na základě smlouvy BOT. Mezi přínosy tohoto obchodního modelu patří to, že budeme:

  • financovat infrastrukturu, hardware, software a související servisní náklady;
  • vytvářet a provozovat vaše služby a školit potřebné pracovníky;
  • poskytovat pravidelná školení vašich pracovníků pro oblast regulačních úřadů;
  • převádět vlastnictví infrastruktury po uplynutí platnosti smlouvy.

Proč zvolit řešení SGS LAYER4?

Jsme nejzkušenějším světovým poskytovatelem regulačních služeb zahraničním vládám. Díky tomu máme jedinečné schopnosti zajišťovat ziskový chod vašich telekomunikačních služeb a dodávat služby v takové kvalitě, jakou očekávají domácí i zahraniční uživatelé.

Vzhledem k tomu, že poptávka po službách LAYER4 roste, naše společnost je nyní vyhledávaným mezinárodním poskytovatelem v oblasti řešení telekomunikační regulace. Pro více informací, jak může SGS LAYER4 zvýšit vaše příjmy a omezit podvody ve vaší telekomunikační síti, kontaktujte vaši lokální pobočku SGS.