Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Na základě klíčových zkušeností a nejnovějších technologií nabízí společnost SGS plnou škálu řešení od externího zajišťování využívajícího specializované odborníky společnosti SGS až po podporu existujících programů, aby se optimalizovaly jejich provozní a kvalitativní výstupy

Společnost SGS může nabídnout end-to-end řešení problémů, včetně řízení společenské potřeby prostřednictvím našich zařízení pro rezervace a časové plánování, nastavení a zajištění zdrojů pro zařízení zkušebních středisek, výcviku pracovníků, identity kandidátů, metodologií zaznamenávání elektronických zkoušek, nezávislého automatizovaného určování výsledků zkoušek a udělování oprávnění, plně transparentního procesu posuzování kvality a rozsáhlého reportingu pro vedení, aby byla podepřena důvěra ke státním orgánům jako zákazníkovi.

Společnost SGS může nabídnout vědomostní zkoušky ve formě automatizovaného posouzení teorie a to v bezpečném a vybaveném prostředí za přítomnosti zkušených dohlížitelů. Můžeme vytvořit souhrn odpovídajících otázek vyžadujících praktické znalosti a můžeme sledovat výsledky a radit státním orgánům ohledně nezbytných úprav pro udržování integrity znalostního testu.

Společnost SGS může státním orgánům nabídnout přizpůsobené externí školící kurzy pro jejich zkušební komisaře. Účelem školení je budování důvěry ve schopnosti jednotlivých zkoušejících pomocí otevřené výměny názorů s jejich kolegy a poskytnutí jistoty státním orgánům v jejich procesech poskytování služeb.