Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Přetížené nákladní automobily a autobusy jsou nebezpečné z hlediska bezpečnosti silničního provozu a způsobují předčasné poškození silnic a infrastruktury, jako jsou mosty a budovy. To zase zvyšuje náklady správců silnic, například na výstavbu a rozvoj, renovaci a údržbu a s tím spojenou práci a materiál.

Někteří dodavatelé výstaveb silnic dnes odmítají dávat na silnice záruku, není-li zajištěno dostatečné dodržování předepsaného zatížení náprav. V některých zemích jsou mostové váhy také vnímány jako cesty pro korupci a obchodní překážky, zvláště na hlavních obchodních tazích. Služba kontroly zatížení náprav vozidel poskytovaná společností SGS spolu se službami řízení mostových vah a konzultací mohou poskytnout vládám a úřadům (silnice první, druhé a třetí třídy a městské ulice) nezávislou odbornost a ujištění, které potřebují pro zadržení nákladních aut a autobusů s nadměrným zatížením náprav, pro růst silniční bezpečnosti a k uskutečnění plánů na výstavbu silnic a potřeby infrastruktury. Naše konzultační a řídící služby jsou určeny k zajištění harmonizované soustavy zásad, nařízení a prosazovacích opatření, jež jsou kombinovaná s nejnovějšími informacemi a technologií. Od kompletně nového projektu střediska kontroly zatížení náprav přizpůsobeného a vhodného pro vaše specifické prostředí po vylepšení existujících vážních stanic a činností a jejich porovnávání s tím nejlepším v dané třídě.

Naše služby sahají od pevných vážních stanic a vah až po mobilní provoz na nepřetržité bázi.

Společnost SGS může pomoci rozmístěním pevných či mobilních vah, obsazením mostových vah obsluhou a jejich využitím ve vstupních bodech, jako jsou přístavy a hranice a v různých strategických pozicích podél hlavních i alternativních silnic a zvláště podél koridorů obchodních tras. Provoz mostových vah je také neobyčejně užitečný v případech, kdy nákladní auta opouštějí továrnu či sklad, pro zabezpečení přístavních poplatků, pro bezpečné užívání zařízení pro manipulaci s nákladem a v celní správě. Zajišťujeme vodorovné přístupové cesty před váhami a za nimi, vodorovné vážní vybavení, tzn. Váhy pro jednotlivou nápravu, váhy pro skupinu náprav, váhy pro dynamické vážení v pohybu (pro nízkou rychlost a pro vysokou rychlost), přesné vážení zaznamenávané na uzavřeném TV okruhu (CCTV), integrita dat a jejich přenos do zákazníkova serveru či do datového centra.

Máme také možnost kontrolovat mezinárodní poznávací značku, poznávací značku vozidla, technickou způsobilost, přepravní povolení a řidičský průkaz.

Staňte se partnerem společnosti SGS a budete bezpečně vědět:

  • že jste si vybrali moderní a uzpůsobené statické i mobilní vážení, zkušební vybavení a metody a
  • že pro podporu provozu používáte účinnou IT strukturu.
  • Tým školitelů a management
  • Plán správy veřejných kominukací

Typicky se náš program kontroly zatížení náprav vozidel soustřeďuje na převládající oblasti rizika a pak se rozšiřuje k pokrytí ostatních vozidel. Neexistuje však jediné řešení: každá realizace je přizpůsobena vašim přesným potřebám.