Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Společnost SGS chápe důležitost kvalifikovaných specialistů na inspekce na mostových vahách vyškolených na nejvyšší úrovni.

Protože víme, že pracovníci jsou tím nejdůležitějším zdrojem, poskytujeme školení pro inspektory, takže můžete mít klidné vědomí, že vaši inspektoři pracují na stejně vysoké úrovni, jako nezávislí specialisté společnosti SGS.

Víme, že neexistuje jediné řešení školení vyhovující požadavkům všech našich zákazníků. Proto naše školící programy pro pracovníky silničních vah začínají průzkumem školících potřeb vašich zaměstnanců stejně jako přizpůsobením legislativě, předpisům, atd. Požadujeme však, aby inspektoři měli technické schopnosti a zároveň schopnosti v oblasti mezilidských vztahů pro zapojení do školení o inspekčním softwaru, který bude užíván.

Školení je koncipovaný proces: Vedení každoročně načrtne školící programy pro všechny své zaměstnance. Požadavky na školení jsou identifikovány vedením jednotlivých divizí prostřednictvím řádně dokumentovaného postupu. Pracovníci, kteří podstoupí jakékoli školení, obdrží osvědčení a napíší zprávu o školení pro ředitele divize, která se použije k vyhodnocení úrovně dosažených výsledků a účinnosti školení.

Program připravujeme tak, aby zahrnoval školení v běžných pracovních podmínkách, takže ti pracovníci, kteří nejsou s procesy dobře obeznámeni, získají informace od znalých pracovníků. Zdůrazňujeme důležitost toho, aby vyškolení pracovníci pomáhali novým či méně zkušeným lidem.

 • Technické schopnosti
  Účastníci školení musí být schopni používat počítače a dobře se orientovat v postupech existujících v jejich současném pracovním prostředí.

 • Schopnosti v oblasti mezilidských vztahů
  S tím, jak se váš program kontrol zatížení náprav rozvíjí, musí být účastníci školení schopni komunikovat přínosy a provozní omezení programu svým kolegům.

  Následný školící program je dostatečně rozsáhlý, aby poskytl účastníkům školení potřebnou způsobilost k použití specializovaného softwaru pro úspěšnou realizaci programu kontroly vozidel. Účastníci školení obdrží osvědčení prokazující jejich výsledky ve školícím kurzu a mají možnost nám zpětně ohlásit, jak úspěšný byl náš školicí program.

 • Integrita
  Základní část našeho školení zdůrazňuje potřebu poctivosti a integrity v zájmu bezpečnosti řidiče, ostatních účastníků provozu a přepravců dodržujících zákony.

 • Výsledek
  Naše školící balíčky vám dají konkurenční výhodu tím, že vaší organizaci vštěpí část kvality a hloubky odbornosti, které společnost SGS získala v průběhu více než sta let působení jako nezávislý inspektor, zkušební komisař, ověřovatel a poskytovatel osvědčení.