Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Rozsah a komplexnost programů kontroly zatížení náprav znamenají, že ti, kdo jsou odpovědní za jejich provádění, musí jednat dle nejvyšších standardů péče a přesnosti.

Společnost SGS má obrovské zkušenosti s realizací kontroly zatížení náprav a s řízením kontroly zatížení náprav, což z ní činí spolehlivého poskytovatele následujících služeb:

  • koordinace početných součástí programu a početných stran, jichž se dotýká,
  • práce s obrovským množstvím dat vytvářeným každou činností programu,
  • zcela nový projekt a vývoj ideální mostové váhy nebo zařízení pro kontrolu zatížení náprav upravené s ohledem na vaše jedinečné životní prostředí a
  • vytváření standardů pro existující postupy porovnáváním se zařízeními nejlepšími ve své třídě.

Když pracujete s našimi týmy specialistů správy mostových vah, využíváte nejen jejich bezvadné schopnosti řízení projektu, ale také znalosti a zkušenosti, které získali během realizací a řízení programů pro vlády po celém světě. Využívání provozních a informačních systémů řízení poskytuje robustní beginning-to-end službu, jež zahrnuje:

  • evidenci naložených i prázdných vozidel,
  • správné vážení naložených vozidel na mostových vahách,
  • identifikaci přetížených vozidel a zahájení represivních postupů,  
  • používání nejmodernější technologie vytváření a ukládání dat pro sběr, distribuci a uchování dat k analýze a k budoucímu rozhodování,
  • vytváření zpráv založených na přesných údajích pro podporu dlouhodobého plánování a
  • nábor a vyškolení zkušených pracovníků.

Realizace a řízení programů kontroly zatížení náprav prováděná společností SGS vytváří důležitý nástroj pro omezování škod působených silniční síti i státnímu rozpočtu přetíženými vozidly. Naše odbornost v této oblasti z nás činí přední světovou firmu a poznatky, které jsme získali při práci s předešlými zákazníky pro vás znamenají snížené riziko při provádění vašeho programu kontroly zatížení náprav, účinnější přístup k řešení současných problémů a efektivnější a na informacích založenou analýzu údajů pro potřeby předpisů o zatížení náprav ve vaší zemi.