Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Mají-li mít spotřebitelé důvěru k programům prosazování omezení rychlosti, je pro úřady podstatné, aby byly schopny prokázat, že je technologie tohoto prosazování přesná i spolehlivá.

Certifikace přístrojů měření rychlosti prováděná vedoucím světovým poskytovatelem inspekčních a certifikačních služeb - společností SGS umožňuje, aby byla vaše technologie nezávisle schválena jako odpovídající národním normám.

Náš certifikační proces využívá sortiment metod ověřování kamer kontroly rychlosti:

  • Vyhodnocení čidel: Testujeme, zda vozidlová čidla kamery pracují v rámci provozních parametrů nastavených výrobcem.
  • Přesnost měřené rychlosti: Pro zvýšení důvěry v přesnost vaší technologie jsou záznamy rychlostí z vašich kamer zkoušeny v porovnání s našimi nezávislými přístroji měření rychlosti, které jsou kalibrovány ke sledovatelné národní normě.
  • Spolehlivost měření rychlosti: Měříme schopnost vašich kamer zachytit rychlost velkých objemů dopravy.
  • Kalibrační služby: Kalibrujeme vaše přístroje pro měření rychlosti, aby byla zaručena shodnost na národní úrovni.
  • Vyhodnocení dopravní signalizace: Můžeme přezkoušet váš systém světelné signalizace v celé řadě různých poruchových stavů dopravní signalizace, stejně jako za normálních podmínek.
  • Schvalování typu: Zařízení, která jsou způsobilá ke svému účelu, což zahrnuje zkoušky jejich elektromagnetické kompatibility, zkoušky bezpečnosti vůči prostředí, zkoušky interference vozidel a zkoušky elektrické bezpečnosti pro schvalovací proces, opatříme schvalovací plombou.
  • Vyhledávání poruch: Můžeme prošetřit jakékoliv hlášené nesrovnalosti ve vašich kamerových systémech.

Naším cílem je dát vaší organizaci nezávislé schválení a podpořit její pověst a posílit důvěryhodnost vašich programů prosazování omezení rychlosti. Máme důvěru ve své schopnosti toho dosáhnout, protože naše vlastní pověst je postavena na více než sto letech zkušeností s poskytováním inspekcí, zkoušek a certifikací pro zákazníky, kteří vložili svou důvěru do našich systémů a procesů.