Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Regulační a státní orgány si musí být jisté, že vozidla taxislužby jsou provozována v souladu s místními zákony. To zahrnuje správnou kalibraci taxametrů ve vozidlech.

Jako přední světová společnost v testování, kalibraci a ověřování, SGS má vybavenost a způsobilost zajistit, aby vaše vozidla taxislužby účtovala správné jízdné a ceny.

Plně vyškolení kontroloři provádějí zkoušky policejních radarů a kontrolují kalibraci rychlosti, vzdálenosti a času. Můžeme pro vás postavit jedno i více zkušebních zařízení v každé geografické lokalitě a poskytnout vybavení a odborné pracovníky zajišťující, že kontroly a zkoušky proběhnou přesně a včas.

Shromažďované a tříděné informace o vašich taxametrech mohou být zadány do jednotné centrální databáze. Tyto informace mohou být použity k uspokojení potřeb regulačních orgánů a k souladu založenému na informacích pro schválené montéry taxametrů. Plně vyhovující vozový park dává zákonným orgánům ujištění, že koncový uživatel uskuteční bezpečnou, pohodlnou jízdu a zaplatí jízdné, které je v souladu se schváleným tarifem.

Společnost SGS má významné zkušenosti a odborné schopnosti k testování řidičů a vozidel. Získáte prospěch z významných, centralizovaných kvalitativních informací o svých řidičích a vozovém parku, úrovních shody a schopnostech analyzovat specifické trendy.