Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Společnost SGS má znalosti i zkušenosti v hodnocení používání přístrojů pro testy emisí, hodnocení vybavení pro testy emisí a hodnocení inspekčních postupů.

Úřadům můžeme poskytnout údaje pro podporu a vylepšení jejich strategií systémů kontroly znečištění ovzduší a dodavatelům a výrobcům zkušebního vybavení můžeme dát doporučení ke zlepšení výrobků.

Kvalita vozidla, testovací vybavení, programová expertíza

Ve spolupráci v rámci svého klientského programu společnost SGS vyvinula a prováděla komplexní provoz zkoušek na laboratorní úrovni pro vyhodnocování a porovnávání různých systémů testování výfukových emisí a inspekčních procesů (např. inspekce ojetých vozidel/ojetých aut). To zahrnovalo:

  • přechodové zkoušky v režimu zatížení,
  • získávání a analýza informací z palubních diagnostických zařízení (OBD II) a
  • inspekce případného falšování (pomocí přístrojů na testování emisí).

Společnost SGS má rozsáhlé zkušenosti v navrhování a provozování širokého sortimentu programů inspekcí vozidel a přidružených služeb - jako testování zkušebního vybavení. Navrhli jsme a realizovali úspěšné zkušební programy pro organizace v různých zemích čtyř kontinentů. A díky našim místním znalostem oblastí a legislativy, která je ovlivňuje, je každý námi vyvinutý program přizpůsoben tak, aby vyhovoval vašim specifickým požadavkům.