Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Pro bezpečně otestovaná a zkontrolovaná vozidla jsou důležitá správně udržovaná a přesně zkalibrovaná testovací zařízení.

Z toho důvodu nabízí společnost SGS službu, která zajišťuje, aby zkušební zařízení vozidla měřilo a pracovalo přesně a účinně.

Naše služba kalibrace a ověřování testovacího zařízení zajišťuje, aby vaše zařízení testovací linky pracovala správně. Například vám umíme pomoci s kalibrací, ověřením a údržbou zařízení jako:

 • zkušební přístroj světel,
 • zkušební přístroj emisí,
 • zkušební přístroj hluku,
 • zkušební přístroj bočního skluzu,
 • zkušební přístroj odpružení
 • zkušební přístroj brzd a
 • decelerometr.
 • IT hardware a software na testovací lince

Díky hlavnímu IT systému, který monitoruje zařízení na testovací lince, získáte se společností SGS skutečně komplexní proces, takže je minimalizována úroveň přímých zásahů inspektora. Systém IT pracující se zařízením vaší testovací linky nabízí množství významných výhod. Příklad činností systému IT:

 • automatický sběr dat,
 • optimalizace výrobních metod zavedením integrované testovací linky a pomocné linky vozidel,
 • kontrola provedení testu inspektorem a minimalizace subjektivního vyhodnocení v největším možném rozsahu, 
 • poskytnutí plně transparentního, zaznamenaného a zjistitelného výsledku zkoušky,
 • poskytnutí základu pro zvýšené zabezpečení a zajištění jakosti zkušebního procesu,
 • zajištění konzistentnosti výsledků napříč testovacími linkami a
 • upozornění inspektorů na závady testovacího zařízení a je-li to možné, automatické zajištění reaktivní údržby.

Plánovaná údržba

Systém IT udržuje údaje o tom, kdy specifické části zařízení vyžadují rutinní údržbu a kalibraci a v případě potřeby upozorní technické asistenty. Servisní a kalibrační intervaly jsou naprogramovány pro každou položku.

Po dokončení práce údržby je vydán kompletní protokol spolu s kalibračními certifikáty. Tyto certifikáty dokladují použité kalibrační normy a poskytují dohledatelnost ve vztahu k národním či mezinárodním normám. Techničtí asistenti zkontrolují certifikáty a po schválení si uchovají jejich kopie.

Zajištěná konzistentnost

Společnost SGS vyvinula systém ověření zařízení, který garantuje konzistentnost, snižuje odstávky a dává vám celkovou důvěru v platnost vašeho testovacího zařízení.