Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Díky svým rozsáhlým zkušenostem s programy zkoušení vozidel a řidičů je společnost SGS v ideálním postavení pro pomoc v komunikaci se širokou veřejností při změně nebo uvedení programů kontroly vozidla či zkoušek řidičů.

Lidé na změnu reagují různě, ale čím více mají informací o tom, proč se změny uskutečňují a jak je ovlivní, tím lépe. To je důvod, proč nabízíme službu Veřejné informace a vzdělávání pro zvýšení povědomí o bezpečnosti silničního provozu.

Veřejná informační kampaň obvykle zahrne mnoho z obvyklých médií: konkrétní webové stránky, tisk, venkovní plakáty, rádio, televizi, přímou poštovní reklamu a informace uvnitř našich center kontroly. Avšak volba těch správných médií bude záviset na tom, čeho chceme dosáhnout a na přesném publiku, které chceme oslovit. Kreativita a zpracování zpráv kampaně bude před představením široké veřejnosti otestována a podle potřeby upravena. A je-li požadována korporátní identita a předlohové listy, můžeme tyto prvky pro vaši kampaň také vyvinout.

Máme vyhrazený tým Veřejných informací a vzdělávání, který bude k dispozici po celou dobu trvání kampaně, aby zodpovídal dotazy veřejnosti. Budeme také ve spojení s příslušnými správními orgány a podávat jim hlášení a poskytovat kvantitativní a kvalitativní údaje.

Hlavním cílem komunikací bude vzdělat a informovat veřejnost o důležitosti bezpečných, čistých vozidel a dobrého chování řidičů pro bezpečnost silničního provozu – a zpětně vám podávat zprávy, abyste přesně věděli, jak kampaň probíhá.