Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Outsourcing testování vozidel veřejných služeb (PSV) přináší řadu výhod zákonným orgánům i široké veřejnosti.

Informace o vozidlech získané z testování PSV společností SGS poskytují zákonným orgánům změřitelné, závazné informace a také důvěru a ujištění, že každé vozidlo, za které jsou zodpovědné, je pohodlné, esteticky osvědčené a především bezpečné. Tím se zajistí bezpečné, pohodlné cestování koncových uživatelů ve vozidle, které je k tomuto účelu vhodné. Díky našim zkušenostem s automotive inspekcemi si jsme vědomi základních měřítek, o která se zajímají regulační orgány.

Například naše programy inspekcí vozidel obsahují:

  • hodnocení shody,
  • zjistitelnost vozidel, řidičů a vlastníků,
  • profil řidiče a obsluhy,
  • hodnoty vyhovění a nevyhovění kontrole,
  • lhůty mezi zadáním a vyřízením rezervace,
  • podrobné zdůvodnění selhání,
  • normy pro zkoušení,
  • přesnost taxametrů,
  • úpravy vozidla a
  • činnost po vydání licence.

Můžeme vytvořit podrobné zprávy o výše uvedených kritériích a propracovat specifickou, zakázkovou zpětnou vazbu na libovolné hledisko vozového parku nebo jeho řidičů, jak požadujete vy coby regulátor. Všechna naše zkušební data jsou bezpečně uložená a jsou neustále přístupná. Data společně vytváří základnu, kterou lze použít k udržení či vylepšení standardů. V Londýně například společnost London Taxi and Private Hire (LTPH) – která je kromě jiných věcí zodpovědná za pověstná černá vozidla taxi – využívá pro celý vozový park systém Vehicle Inspection Management System (VIMS) společnosti SGS ke shodě založené na informacích a k veškeré činnosti po vydání licencí.

Automotive divize společnosti SGS má bohaté zkušenosti v navrhování a provozování širokého sortimentu pokročilých programů a přidružených služeb na kontrolu vozidel pro velké i malé vozové parky. Navrhli a realizovali jsme úspěšné statutární programy pro státy na čtyřech kontinentech. Každý program je zakázkový produkt kombinovaných mezinárodních odborných znalostí společnosti SGS a důkladných znalostí podmínek místního trhu a jednotlivých charakteristik, požadavků a potřeb trhu.

Za náš provoz řízení sítě kontrol vozidel zahrnující celkovou modernizaci (vybavení, zařízení a personál) a privatizaci kontrolních programů a souvisejících činností, které byly tradičně provozovány veřejnou správou, jsme se stali široce respektovanými.