Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Jezdí vaše vozidla v rámci parametrů místní legislativy? Zjistěte to - s pomocí služeb povinných kontrol vozidel poskytovaných společností SGS.

Společnost SGS disponuje širokou řadou služeb, které zajišťují, aby státní i soukromá vozidla vyhovovala místní legislativě a předpisům, od bezpečnostních kontrol a zkoušek emisí po kalibraci zajišťující, aby kontrolní vybavení pracovalo přesně tak, jak má. Vašim pracovníkům můžeme dokonce poskytnout specializované školení, takže budete mít jistotu, že vaše zkušební postupy jsou řádně prováděny.

Je zřejmé, že bezpečnější vozidla na silnicích sníží počet nehod a snížení škodlivých emisí vozidel sníží znečištění ovzduší.

Inspekce vozidel jsou určeny k tomu, aby potvrdily shodu s normami bezpečnosti, emisí a pohodlí vydávanými místními, národními a mezinárodními regulačními orgány. Společnost SGS má výjimečnou kvalifikaci k provádění kontrol všeobecného stavu vozidel ve shodě s platnou legislativou a to v pravidelných intervalech. Inspekce vozidel provádí společnost SGS pomocí moderního zkušebního a záznamového vybavení obsluhovaného vysoce kvalifikovanými mechaniky a techniky.

Tímto způsobem můžeme zaručit přesnost měření omezující lidské zásahy a možné zdroje chyb. Tento proces je vždy přizpůsoben požadavkům našich zásad a je založen na uznávané odbornosti společnosti SGS na poli povinných kontrol vozidel. Naše celosvětové zkušenosti a odbornost z nás činí ideálního nezávislého partnera v oblasti inspekce vozidel.

Jako celosvětový lídr v testování, ověřováníi a provádění inspekcí naše společnost nabízí nedostižnou přesnost, vysoce zkušené odborníky, nejmodernější zkušební metodologie a globální rozsah.

Spojte se s námi ještě dnes a zjistěte více o komplexním sortimentu našich služeb povinných kontrol vozidel.