Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Zařaďte bezpečnost a pohodu zaměstnanců na první místo zájmu vaší organizace prostřednictvím zavedení OHSAS 18001:2007.

Řádné politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou nepostradatelné pro zaměstnance, ale mají také stále větší význam pro vaše zákazníky a další zainteresované strany. Certifikace systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001 je silným signálem, že vaše organizace přijala závazek v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.

Mnoho organizací zavádí systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS) jako základní součást své strategie řízení rizik , aby se vypořádaly s měnící se legislativou a aby chránily pracovní síly a další osoby, které u nich pracují.

Certifikace podle OHSAS 18001 umožňuje organizacím řídit provozní rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a zlepšovat výkon.

OHSAS 18001:2007 se zabývá těmito klíčovými oblastmi:

  • stanovení a posouzení rizik a určení kontrolních mechanismů,
  • právní a další požadavky,
  • cíle a program(y) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • zdroje, role, povinnosti, odpovědnost a pravomoc,
  • schopnosti, školení a povědomí,
  • komunikace, participace a konzultace,
  • operativní kontrola
  • připravenost a reakce v nouzové situaci,
  • hodnocení, monitorování a zlepšování výkonu.

Spolupráce s naší společností v oblasti auditu a certifikace vašeho systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podpoří bezpečné a zdravé pracovní prostředí vaší organizace.

Prokažte váš závazek vůči bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců prostřednictvím auditu certifikace OHSAS 18001 vašeho systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci provedeného společností SGS.