Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Každá organizace by měla podněcovat činnosti zaměřené na budování lepšího světa.

Na základě normy ISO 26000 hodnocení výkonnosti SGS se hodnotí výkonnost vaší organizace a pokrok ve společensky odpovědném chování. Existuje pět úrovní zvyšování úrovně výkonnosti.

Podniky, které se nestarají o začlenění společensky odpovědného chování do svých strategií, systémů a postupů, pravděpodobně zůstanou pozadu za konkurencí. Stále častěji se zákazníci, zaměstnanci, zainteresované subjekty, investoři, vláda, obchodní partneři a společnost rozhodují nepodporovat společnosti, které se málo zajímají o planetu a spokojený život jejích obyvatel.

Naše hodnocení výkonnosti je vhodné pro všechny organizace jak ve veřejném, tak soukromém sektoru, v rozvinutých i rozvojových zemích, stejně jako v ekonomikách v procesu transformace. Funguje jako nástroj pro identifikaci úrovně výkonnosti vaší společnosti v době hodnocení. Pomůže vám pracovat v duchu společenské odpovědnosti, po které společnost stále více volá.

V ideálním případě bude vaše organizace nejprve hodnocena v počátečních fázích sestavování agendy sociální odpovědnosti. Následně je nejlepší je uplatnit jako metodu nepřetržitého hodnocení, v souladu s nímž si stanovíte organizační cíle.

Zvýšení úrovně vaší výkonnosti v přejímání zásad normy ISO 26000 Pravidla pro sociální odpovědnost jednoznačně svědčí o konstruktivní činnosti vaší společnosti, co se týče přispívání k udržitelnému rozvoji.

Řešte dnešní záležitosti a připravte se na zítřek s hodnocením výkonnosti podle normy ISO 26000 SGS. Naše celosvětová síť expertů je uznávaná jakožto globální měřítko pro kvalitu a bezúhonnost a mluví vaším jazykem a rozumí kultuře vašeho místního trhu.