Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) vyvíjí novou normu o uhlíkové stopě produktů, ISO 14067.

Zákazníci, spotřebitelé a další zainteresované subjekty se ve stále větší míře zajímají o environmentální dopad aktivit, výrobků a služeb, které spotřebovávají To může výt náročné, ale také příležitostí. Ověření uhlíkové stopy vám umožňuje ukázat vaši environmentální odpovědnost a náskok před konkurencí a představit vaše odhodlání existujícím i potenciálním zákazníkům.

Vaše organizace může ukázat svůj záměr snižování dopadu svých každodenních aktivit na životní prostředí prostřednictvím analýzy uhlíkové stopy podle vyvíjené normy ISO 14067.

Nová norma ve velké míře staví na existujících normách ISO pro posuzování životního cyklu (ISO 14040/44) a environmentální značky a prohlášení (ISO 14025) a její vydání je plánováno na březen 2012. Momentálně je ve stádiu návrhu, kdy hlavní ustanovení již byla stanovena a nyní jsou připomínkována na úrovni jednotlivých zemí.

Zdrojový dokument pro ISO 14067 je PAS 2050. Poskytněte vaší organizaci konkurenční výhodu. Zaveďte normu PAS 2050 využitím služeb SGS, a přechod na normu ISO 14067 pro vás bude v okamžik jejího vydání snadnější.

Provádíme také audity podle dalších dohodnutých kritérií plnění environmentálního závazku. Můžeme vaší organizaci pomoci vytvořit tato kritéria a kontrolní seznam nebo jednoduše zkontrolovat plnění závazku podle existujících měřítek pokrývajících vaše činnosti a dodavatelskou síť.

Zahajte váš projekt řízení a snižování uhlíkové stopy vaší organizace našimi školicími kurzy na míru:

  • Vstupní seminář k hodnocení a ověření uhlíkové stopy výrobků a služeb
  • Kurz o původu uhlíkové stopy výrobků a služeb
  • Školicí kurz pro hlavního ověřovatele původu uhlíkové stopy výrobků a služeb

Spojte se s SGS pro provedení analýzy uhlíkové stopy podle normy ISO 14067 a prokažte odhodlání vaší organizace k ochraně životního prostředí.