Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

V případě incidentu, který vyžaduje čištění v souvislosti s vaším zbožím, potřebujete vědět, že můžete zavolat profesionální tým odborníků, který rychle a účinně zareaguje.

Společnost SGS nabízí havarijní služby, které zajistí požadovanou úroveň služeb v případě incidentu, a to již od 30 minut od oznámení. Pracujeme ve více než 60 jazycích a jsme k dispozici 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, 365 dnů v roce. Telefonáty zpracovává náš místní tým odborníků, kteří pravidelně procházejí školením pro havarijní zásahy a jsou obeznámeni s pravidly přepravy nebezpečného zboží a manipulace s ním, pravidly pro ochranu zdraví a bezpečnost a souvisejícími předpisy.

Havarijní služby: Náš závazek vůči vám

Schopnost přivolat pomoc lokálně vám poskytne potřebnou jistotu pro případ nehody. Budete mít jistotu rychlého přístupu k informacím přímo z místa incidentu a výhodu probíhající lokalizované pomoci pro jeho zvládnutí.

Rostoucí požadavky ukládané novou legislativou, např. REACH CLP, NICNAS, MARPOL a RINNS, kladou nároky na komerční subjekty, které nemusí mít vlastní potřebný technický personál. Společnost SGS nabízí spolehlivé partnerství, které uspokojí nejpřísnější úrovně povinné péče a zajistí dodržování veškerých příslušných právních předpisů.

S naší havarijní službou získáte jedno globální nouzové telefonní číslo na společnost SGS, které využívá unikátní funkce k okamžitému přepojení na lokální kontakt SGS. Pro snadnější orientaci lze toto číslo uvádět do přepravních dokladů, jako jsou DGD, CMR a letecké nákladní listy, do bezpečnostních listů (SDS) a na etikety výrobků.

Naše odborné znalosti v oblasti řízení havarijních zásahů zahrnují:

  • havarijní služby v režimu 24/7/365;
  • nezávislé inspekce a hlášení;
  • řízení bezpečnostních listů (SDS) a registrací (REACH);
  • technickou pomoc při stahování výrobků z trhu;
  • bezpečnostní poradenství pro nebezpečné zboží;
  • přezkum havarijních plánů a postupů;
  • laboratorní a simulovaná havarijní cvičení;
  • nakládání s odpady;
  • mezinárodní podporu v logistice pro incidenty zahrnující chemické látky.

Proč společnost SGS?

Nabízíme inovativní služby a řešení pro každou část ropného a plynárenského průmyslu a máme rozsáhlé zkušenosti s manipulací a přepravou nebezpečného zboží. V rámci naší celosvětové sítě můžeme nabídnout komplexní řešení společnostem, které expandují do nových geografických oblastí, a odstranit nutnost hledání nových partnerů při rozvoji jednotlivých trhů.
Kontaktujte nás a informujte se, jakou pomoc a jistoty vám naše havarijní služby mohou nabídnout.