Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Školení bylo navrženo tak, aby vybavilo účastníky nezbytnými znalostmi a dovednostmi potřebnými pro provedení efektivního auditu systému udržitelného řízení událostí (SEMS) v souladu s normou ISO 20121.

Přijetí normy ISO 20121 pomáhá zdokonalit praktiky udržitelného řízení událostí, které nastávají v organizaci, na pracovišti a v dodavatelském řetězci.

Na konci školení budete schopni:

  • Popsat odpovědnosti interního auditora a popsat úlohu interního auditu při udržování a zlepšování SEMS v souladu s normou ISO 20121
  • Vysvětlit účel a strukturu normy ISO 20121
  • Naplánovat a připravit interní audit, nasbírat průkazní materiál prostřednictvím pozorování, dotazování a vzorkování dokumentů a záznamů
  • Napsat faktickou zprávu z auditu, která pomůže zvýšit efektivitu SEMS
  • Navrhnout zbůsoby ověření efektivity nápravných opatření

Školení zahrnuje prezentace, semináře a cvičení zaujímání rolí.

Poznámka: Před absolvováním tohoto školení byste již měli mít základní povědomí o normě ISO 20121 a měli byste rozumět problémům udržitelnosti.

Kontaktujte společnost SGS ještě dnes, abyste se dozvěděli se více o výhodách školení interních auditů ISO 20121 od SGS.