Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Toto školení si klade za cíl vybavit účastníky nezbytnými znalostmi a dovednostmi pro účinnou implementaci systému udržitelného řízení událostí (SEMS) v souladu s ISO 20121.

Norma ISO 20121 definuje specifikaci pro systém řízení udržitelnosti pro certifikaci řízení událostí.

Na konci školení budete schopni:

  • Zjistit, jak je SEMS implementováno a zdokonalováno
  • Identifikovat klíčové otázky udržitelnosti v různých fázích cyklu řízení událostí
  • Vědět, jak zapojit všechny zúčastněné strany
  • Definovat hodnocení dodavatelského řetězce a kontrolovat metodiku

Toto dvoudenní školení je založeno na materiálech a praktických cvičeních spojených s případovými studiemi.
Poznámka: Měl byste již mít základní povědomí o normě ISO 20121 a rozumět problémům udržitelnosti.

Kontaktujte vašeho experta společnosti SGS a dozvíte se více o výhodách školení o implementaci ISO 20121 od SGS.