Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Pokud není organizační událost obezřetně plánována a řízena, může mít nepříznivý dopad na místní komunitu a okolní prostředí.

Zajištěním udržitelnosti vámi organizovaných událostí minimalizujete jejich negativní dopad a napomůžete jim k úspěchu. SGS nabízí širokou škálu služeb v oblasti auditů, školení a testování pro zabezpečení udržitelnosti vašich událostí. Naše celosvětová síť odborníků a zařízení vám poskytuje přístup k rozsáhlým znalostem na poli organizace udržitelných událostí, např. použitím normy ISO 20121 pro systémy udržitelného řízení událostí. Spolupracujte s námi a vytvořte vaše události vzorem udržitelnosti. Kontaktujte náš expertní tým a dozvíte se více.

Pro zajištění, aby vaše organizace vyhověla nejnovějším environmentálním předpisům ve vašem oboru a aby si zachovala udržitelnost, potřebujete komplexní balík nástrojů a technik řízení. Služby SGS pro řízení a shodu zahrnují širokou škálu environmentálních auditů a certifikačních služeb. Naše služby vám umožní shromáždit potřebné informace pro zajištění důkazu vaší shody s existujícími normami, povinnými předpisy či dobrovolnými schématy v oblasti ochrany životního prostředí. Naše školení a akce pomáhají posílit principy osvědčených postupů uvnitř vaší strategie řízení a napříč vaší organizací.

Využijte výhody naší celosvětové sítě specialistů, kteří vám poskytnou odborné poradenství potřebné k zabezpečení vaší shody s požadavky v oblasti sociální, ochrany životního prostředí a udržitelnosti. Spojením s námi si můžete být jisti, že jste na správné cestě učinit vaši organizaci lídrem v udržitelnosti.